No 21. oktobra klientu apkalpošana klātienē tiek nodrošināta tikai pēc iepriekšēja pieraksta un uzrādot derīgu Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu kopā ar personu apliecinošu dokumentu, kā arī obligāti jālieto mutes un deguna aizsegs. Detalizētāka informācija šeit.
  E-dzīvība

Šajā E-biroja sadaļā Jūs varat apskatīt savus dzīvības apdrošināšanas un uzkrājošos līgumus vai pensijas apdrošināšanas līgumus, kā arī sekot ienākošajiem prēmiju maksājumiem un uzkrātajai apdrošinājuma summai.
E-dzīvība portālā Jūs varat aizpildīt pieteikumu par izmaiņām kontaktinformācijā vai apdrošināšanas līgumu nosacījumu maiņu. Piesakot izmaiņas caur portālu, nav nepieciešams papildus sūtīt iesniegumu par izmaiņām papīra formātā.
E-dzīvība identifikācijai, lūdzu, izmantojiet paroļu sistēmas, ko piedāvā internetbankas.

Uzmanību! Lai saņemtu atlīdzību maksājumus, aicinām pārliecināties, vai Jūsu norādītais konta numurs ir korekts (derīgs). Atgādinām, ka saskaņā ar Luminor banka AS publiski norādīto informāciju, no š.g. 1.februāra nav iespējams veikt pārskaitījumu uz Luminor|Nordea bankas kontiem, kur ir burti NDEA (LVxxNDEAxxxxxxxxxxxxx). Lūdzam norādīt citu konta numuru, atlīdzību saņemšanai.

Ieiet