E-dzīvība

Šajā E-biroja sadaļā Jūs varat apskatīt savus dzīvības apdrošināšanas un uzkrājošos līgumus vai pensijas apdrošināšanas līgumus, kā arī sekot ienākošajiem prēmiju maksājumiem un uzkrātajai apdrošinājuma summai.
E-dzīvība portālā Jūs varat aizpildīt pieteikumu par izmaiņām kontaktinformācijā vai apdrošināšanas līgumu nosacījumu maiņu. Piesakot izmaiņas caur portālu, nav nepieciešams papildus sūtīt iesniegumu par izmaiņām papīra formātā.
E-dzīvība identifikācijai, lūdzu, izmantojiet paroļu sistēmas, ko piedāvā internetbankas.

Uzmanību! Lai saņemtu atlīdzību maksājumus, aicinām pārliecināties, vai Jūsu norādītais konta numurs ir korekts (derīgs).

Ieiet