Sākumlapa » Noderīga informācija » Ar apdrošināšanu saistītie nodokļu atvieglojumi

Ar apdrošināšanu saistītie nodokļu atvieglojumi

Nodokļu atvieglojumi Fiziskām personām

1. Veicot dzīvības apdrošināšanu ar līdzekļu uzkrājumu (Privātās pensijas apdrošināšana, Aktīvā pensija, Universālā dzīvības apdrošināšana u.c.), Jūs varat saņemt LR normatīvajos aktos paredzētos nodokļu atvieglojumus, kas šobrīd ir 20% no iemaksām uzkrājošajā dzīvības apdrošināšanā, ja to kopsumma gadā nepārsniedz 10% no Jūsu bruto darba algas un nepārsniedz 4000 EUR. Nodokļu atvieglojumi ir spēkā tad, ja dzīvības apdrošināšanas līgums ar līdzekļu uzkrājumu ir noslēgts vismaz un 10 gadiem (attiecas uz līgumiem, kas noslēgti sākot ar 01.01.2018.).

Saņemot nodokļu atvieglojumus par 2017.gadu, 2016.gadu un 2015.gadu, tiek piemērota iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme 23%.

Sākot ar 2018.gadu, iemaksu apjoms uzkrājošajā apdrošināšanā, uz ko attiecināmi nodokļu atvieglojumi ir 10% no Jūsu gada bruto ienākumiem, bet ne vairāk kā 4000 EUR.

Līguma termiņa beigās no Jums izmaksājamās uzkrājuma summas tiks ieturēts kapitāla pieauguma nodoklis likumā noteiktajā kārtībā un to veiks pats apdrošinātājs. Kapitāla pieauguma nodoklis ir 20% no uzkrājuma peļņas daļas (no uzkrājuma atņemtas veiktās iemaksas uzkrājošajā apdrošināšanā).

Lai saņemtu no valsts atpakaļ pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli, Jums ir jāiesniedz iedzīvotāju ienākuma deklarācija Valsts ieņēmumu dienestā.

2. Adrošināšanas prēmijas maksājums, ko Jūs veicat, iegādājoties privātpersonu veselības apdrošināšanas polisi sev vai Jūsu ģimenes locekļiem (piemēram, bērnam), ir attiecināms pie attaisnotajiem izdevumiem, kā to paredz LR nodokļu likumdošana. Tas nozīmē, ka par šo summu varēsiet saņemt atpakaļ no valsts pārmaksāto Iedzīvotāju ienākuma nodokli, ja maksājuma summa nepārsniedz 600 EUR gadā katram ģimenes loceklim.

Lai saņemtu no valsts atpakaļ pārmaksāto nodokli, Jums ir jāiesniedz iedzīvotāju ienākuma deklarācija Valsts ieņēmumu dienestā.

Sīkāka informācija www.vid.gov.lv

Nodokļu atvieglojumi Juridiskām personām

1. Veicot iemaksas darbinieku uzkrājošajā apdrošināšanā (uzkrājošā apdrošināšana darbiniekiem, pensijas apdrošināšana darbiniekiem u.c.), šīs iemaksas nav apliekamas ar nodokļiem – iedzīvotāju ienākuma nodokli, sociālās apdrošināšanas iemaksām un uzņēmumu ienākuma nodokli. 

Nodokļu  atlaides ir spēkā, ja darbinieka labā veikto apdrošināšanas prēmiju gada kopsumma nepārsniedz 10% no darbinieka bruto gada algas, bet ne vairāk kā 4000 EUR un apdrošināšanas līguma darbības termiņš nav īsāks par 10 gadiem (attiecas uz līgumiem, kas noslēgti sākot ar 01.01.2018.).

Līguma termiņa beigās no darbiniekam izmaksājamās summas tiks ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis likumā noteiktajā kārtībā un to veiks pats apdrošinātājs.

  • Iedzīvotāju ienākuma nodoklis - 20% no summas, kas ir vienāda vai mazāka par darba devēja veiktajām iemaksām
  • Kapitāla pieauguma nodoklis - 20% no uzkrājuma peļņas daļas (no uzkrājuma atņemtas veiktās iemaksas apdrošināšanā)

Piemērs

2. Veicot darbinieku veselības, dzīvības (bez uzkrājuma) un/vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu, LR normatīvajos aktos ir paredzēti sekojoši nodokļu atvieglojumi:

  • Apdrošināšanas prēmija netiek aplikta ar uzņēmuma ienākuma nodokli (uzņēmuma peļņu drīkst samazināt par apdrošināšanas prēmijas maksājumiem).
  • Apdrošināšanas prēmijas maksājums nav ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamā ienākuma avots (ja apdrošināšanas prēmija nepārsniedz 10% no apdrošinātā gada bruto algas un nepārsniedz 426.86 EUR).
  • Sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objektā netiek ietvertas apdrošināšanas prēmijas (ja apdrošināšanas prēmija nepārsniedz  10% no apdrošinātā gada bruto darba samaksas kārtējā kalendārajā gadā un nepārsniedz 426.86 EUR).

 Sīkāka informācija www.vid.gov.lv