Sākumlapa » Noderīga informācija » Ieguldījumu fondi » Ieguldījumu stratēģijas

Ieguldījumu stratēģijas

Ieguldījumu stratēģijas 
 
Atkarībā no uzkrājuma perioda garuma un vēlamās peļņas, Jūs varat izvēlēties piemērotāko ieguldījumu stratēģiju. Mēs piedāvājam trīs ieguldījumu stratēģijas. Izvēloties jebkuru no tām, Jums ir iespēja apdrošināšanas iemaksas ieguldīt vienā fondā vai sadalīt pa vairākiem ieguldījumu fondiem, kurus piedāvā Compensa Life. Sadalot savas iemaksas pa vairākiem fondiem, Jums jānosaka, cik procentus katrā fondā vēlaties ieguldīt.

Konservatīva stratēģija

Konservatīva stratēģija nodrošina  mērenu, bet stabilu peļņu, un Jūsu uzkrātie līdzekļi netiek pakļauti straujām īstermiņa ieguldījumu atdeves svārstībām. Šī stratēģija parasti  tiek piemērota īstermiņa apdrošināšanas līgumiem. Konservatīvajā stratēģijā parasti iekļauj fondus, kuru līdzekļi pamatā tiek ieguldīti valsts parādzīmēs (80% - 100%), un neliela daļa var tikt ieguldīta naudas tirgū* (0% - 20%).

* Naudas tirgus – īstermiņa finanšu instrumenti (piemēram, īstermiņa depozītnoguldījumi, īstermiņa obligācijas)


Sabalansēta stratēģija

Jums ir iespēja nopelnīt vairāk, nekā izmantojot konservatīvo stratēģiju, tomēr šajā gadījumā Jūs uzņematies lielāku ieguldījumu risku. Sabalansēta stratēģija ir piemērota vidēja termiņa apdrošināšanas līgumiem ar periodu no 5 līdz 10 gadiem. Sabalansētajā stratēģijā parasti izmanto ieguldījumu fondus, kuru lielākā daļa no fondu līdzekļiem tiek ieguldīti valsts parādzīmēs un naudas tirgū (50% - 80%), bet pārējā daļa - akcijās (20% - 50%).

Agresīva stratēģija

Jūsu iespējas gūt peļņu ir vēl lielākas. Parasti agresīvā stratēģija ir piemērota ilgtermiņa apdrošināšanas līgumiem ar periodu, garāku  par 10 gadiem. Gandrīz visi izvēlēto agresīvās stratēģijas fondu līdzekļi tiek ieguldīti akcijās (80% - 100%), nelielu daļu ieguldot valsts parādzīmēs (0% - 20%). Šī stratēģija ir visvairāk pakļauta īstermiņa cenu svārstībām. Izvēloties agresīvo stratēģiju, jārēķinās ar iespēju, ka kādu gadu uzkrājuma ienesīgums var dot  ļoti lielu peļņu, bet citā gadā tas var radīt tikpat lielus zaudējumus. Neskatoties uz to, pieredze rāda, ka ilgā laika periodā tomēr vērojams izteikts ieguldījumu vērtības pieaugums.