Sākumlapa » Noderīga informācija » Ieguldījumu fondi

Ieguldījumu fondi

Compensa Life piedāvā vairākus dažādu pārvaldītāju un dažādu ienesīgumu ieguldījumu fondus. Pēc saviem ieskatiem un atbilstoši Jums pieņemamai ieguldījumu stratēģijai, Jūs varat izvēlēties vienu vai vairākus Compensa Life piedāvātos ieguldījumu fondus savu uzkrājumu veidošanai.

Uzkrājošās apdrošināšanas līguma darbības laikā ir iespēja mainīt ieguldījumu stratēģiju vai uzkrājuma procentuālo sadalījumu pa piedāvātajiem fondiem, kā arī ieguldīt uzkrājumu jaunā fondā, ja tāds tiek piedāvāts.  Jūs varat ērti sekot līdzi fondu ienesīguma izmaiņām, un, mainot ieguldījuma stratēģijas, kļūt par aktīvu pasaules finanšu tirgus spēlētāju.

Ir vienkārši sekot līdzi ieguldījumiem - fondu daļu vērtības pastāvīgi tiek atspoguļotas mūsu mājas lapā sadaļā Ieguldījumu fondu vienību cenas.

Fondu portfeļi

Compensa Life piedāvā trīs fondu portfeļus:

Konservatīvais fonds
Sabalansētais fonds
Agresīvais fonds

Katra fonda nosaukums atbilst tieši šī fonda ieguldījumu stratēģijai. Piemēram, izvēloties ieguldīt līdzekļus Konservatīvajā fondā, Jūs automātiski izvēlaties konervatīvu ieguldījumu stratēģiju, kas nozīmē zema riska ieguldījumu. Visi šie ieguldījumu fondi sastāv no vairākiem apkšfondiem, tādējādi ieguldījumu risks tiek maksimāli sadalīts un samazināts. Konesrvatīvais, Sabalansētais un Agresīvais fonds ir īpaši izveidoti fondu portfeļi Compensa Life klientu vajadzībām. Tos veidojuši un  pārvalda pieredzējuši un pasulē atzīti ieguldījumu pārvaldītāji Alfred Berg Asset Management Finland LTD

Katra fonda ieguldījumu procentuāls sadalījums pa apakšfondiem ir pieejams attiecīgā fonda jaunākajā atskaitē, jo fondu pārvaldītājs sadalījumu pa apakšfondiem var mainīt, lai ieguldītājiem tiktu nodrošināta pēc iespējas augstāka ieguldījumu atdeve un drošība.

Fondu portfeļu apakšfondi:

Alfred Berg Korko B

Alfred Berg Obligaatio B

Alfred Berg Finland B

Alfred Berg Europe B

Parvest Equity World Emerging

Parvest Equity USA Growth

Parvest Equity World Low Volatility

Akciju fondi

Piedāvājam divus augsta riska akciju fondus, ko izveidojis un pārvalda ieguldījumu pārvaldītājs Evli Securities AS

Akciju fondi ir piemēroti ilgtermiņa ieguldījumiem, 10 gadi un ilgāk. Izvēloties ieguldīt akciju fondos, Jums jārēķinās ar fondu agresīvu stratēģiju, kas ir pakļauta ītermiņa cenu svārstībām. Tomēr akciju fondiem iespējams augsts ienesīguma līmenis ilgtermiņā. 

Evli Greater Russia B

Evli Greater Russia B ieguldījumu fonds pārsvarā iegulda aktīvus publiski pieejamās Krievijas akcijās. Fonds var ieguldīt līdz 10% savu aktīvu arī uzņēmumos, kas nav reģistrēti Krievijā, bet kam ir cieša saikne ar Krievijas ekonomiku.


Evli New Republics B

Šī akciju fonda daļas pamatā tiek ieguldītas augošajos Kazahstānas un Ukrainas tirgos. Fonds investē kompānijās, kas darbojas metālu, minerālu, naftas un gāzes rūpniecības nozarēs, kā arī banku, informācijas tehnoloģiju, elektrības,ūdens apgādes, mašīnbūves un celtniecības sektoros.

Garantētie fondi

Ieguldījums garantētajā ieguldījumu fondā New Horizons (Trend Fox II), kas iegulda līdzekļus strukturētās obligācijās, emitētās un aizsargātās ar Deutsche Bank AG ilgtermiņa reitingu Standard & Poor’s AA:

•Dinamisks ieguldījums attīstības tirgos;
•Nozaru un ģeogrāfiska diversifikācija;
•Riska samazināšanas darījumu aizsardzība

Garantētais fonds New Horizons kopš 13.07.2009. ir slēgts jaunām iemaksām. 2016.gada martā ieguldījumu plāna pārvaldītāji piemēros augstāko fiksēto garantijas līmeni un sāksies uzkrājumu izmaksa klientiem.

Citi fondi

Bond Portfolio

Compensa Life sadarbībā ar AS LHV Pank piedāvā saviem klientiem relatīvi zema riska un vidēja ienesīguma līmeņa  ieguldījumu fondu Bond Portfolio. Šis fonds pieder pie konservatīvās stratēģijas ieguldījumu fondiem.

Growth Portfolio

Sadarbībā ar ieguldījumu pārvaldītāju Kawe Kapital Ltd piedāvājam īpaši Compensa Life klientiem izveidotu ieguldījumu portfeli Growth Portfolio, kas paredzēts tieši ilgtermiņa uzkrājuma veidošanai 3.pensiju līmenī. Šis ieguldījumu portfelis ir veidots no dažādiem ieguldījumu instrumentiem, bet pamatā investējot akcijās. Ieguldījumu portfelim piemīt mēreni agresīva stratēģija, kas ir īpaši piemērota ilgtermiņa ieguldījumiem.