Sākumlapa » Apdrošināšanas pakalpojumi » Jūsu veselībai » Nelaimes gadījumu apdrošināšana

Nelaimes gadījumu apdrošināšana

Compensa Life piedāvā Jums iespēju apdrošināties pret nelaimes gadījumiem.

Nelaimes gadījums ir notikums, kad pēkšņu, neparedzētu, ārēju apstākļu rezultātā iestājas apdrošinātās personas nāve, vai tiek gūti fiziski ievainojumi, piemēram, kaulu lūzumi, smadzeņu satricinājums, apdegumi, apsaldējumi vai citas traumas.

Kas ir Nelaimes gadījumu apdrošināšana?

Nelaimes gadījumu apdrošināšana paredz apdrošinātajam vai viņa norādītajai personai materiālu atbalstu pēc nelaimes gadījuma. Nelaimes gadījuma rezultātā bieži vien saskaramies ar materiāliem zaudējumiem  - tiek ierobežotas darba spējas, līdz ar to samazinās ienākumi, jāsedz ārstēšanās un/vai rehabilitācijas izdevumi. Iegādājoties nelaimes gadījumu apdrošināšanu Jūs varat pasargāt sevi un savu ģimeni no neparedzētiem materiāliem zaudējumiem pēc nelaimes gadījuma.

Apdrošināšana pret nelaimes gadījumiem ir viens no lētākajiem personu apdrošināšanas veidiem, tomēr tā sniedz ievērojamu finansiālu drošību apdrošinātajam. Apdrošināšanas polisē iespējams iekļaut dažādus apdrošināšanas segumus, pēc Jūsu izvēles. Arī apdrošinājuma summas izvēlaties Jūs.

Apdrošināšanas gadījums, kad apdrošinātājs izmaksā apdrošināšanas atlīdzību, ir:

  • apdrošinātās personas nāve;
  • neatgriezenisks sakropļojums;
  • kaulu lūzumi vai traumas;
  • pārejoša darba nespēja (dienas nauda);
  • stacionāra ārstēšanās (slimnīcas nauda);
  • ambulatora ārstēšanās (ārstēšanās izdevumi);
  • apdegumi, apsaldējumi.

Nelaimes gadījumu apdrošināšana var kalpot arī kā kredītsaistību nodrošinājums - ja līguma darbības laikā iestājas neatgriezenisks sakropļojums vai apdrošinātā nāve, Compensa Life izmaksātā apdrošināšanas atlīdzība daļēji vai pilnībā nosedz apdrošinātā kredītsaistības viņa norādītajā kredītiestādē.

Nelaimes gadījumu apdrošināšanas polisi iespējams iegādāties uz vienu gadu.

Kritisko slimību papildapdrošināšanu ir iespējams iekļaut Nelaimes gadījumu apdrošināšanas polisē.

Kritisko slimību papildapdrošināšana sniedz finansiālu aizsardzību, ja apdrošinātajam tiek diagnosticēta kāda no dzīvībai bīstamām slimībām, piemēram, vēzis, insults, miokarda infarkts, nieru nepietiekamība u.c. Šādā gadījumā apdrošinātais saņems apdrošināšanas atlīdzību viena maksājuma veidā, apdrošinājuma summas apmērā, kas palīdzēs apdrošinātajam segt izdevumus saistībā ar savu ārstēšanos un veselības atjaunošanu. Saņemto atlīdzību apdrošinātais var izmantot arī jebkādiem citiem mērķiem, pēc nepieciešamības.

Lai uzzinātu sīkāk par „Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijas filiāle” piedāvājumiem tieši Jums vai, lai iegādātos Jūs interesējošo apdrošināšanas pakalpojumu, lūdzu, sazinieties ar Compensa Life speciālistiem vai savu apdrošināšanas konsultantu, vai brokeri.

Nelaimes gadījumu apdrošināšanas noteikumi NGA/04

Kritisko slimību papildapdrošināšanas noteikumi CI/01

Nelaimes gadījumu apdrošināšanas produkta informācijas dokuments