Sākumlapa » Apdrošināšanas pakalpojumi » Jūsu nākotnei » Mūža pensijas apdrošināšana

Mūža pensijas apdrošināšana

Kas ir mūža pensijas apdrošināšana?

Mūža pensijas apdrošināšana ir iespēja saņemt regulāras pensiju izmaksas līdz mūža beigām, turklāt tā paredz pensijas mantošanas iespēju. Mūža pensijas apdrošināšanu var iegūt bez papildus izdevumiem, jo mūža pensijas nodrošināšanai tiek izmantots valsts fondēto pensiju shēmā jeb 2.pensiju līmenī uzkrātais kapitāls.

Ja esat sasniedzis valstī noteikto pensionēšanās vecumu un, ja esat valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieks, Jums ir iespēja izvēlēties, kādā veidā saņemt 2.pensiju līmenī jeb valsts fondēto pensiju shēmā uzkrāto kapitālu.

LR likumdošana paredz divas iespējas saņemt valsts fondēto pensiju shēmā uzkrāto kapitālu, sasniedzot pensijas vecumu: 

  • šo kapitālu var pievienot 1.pensiju līmenī uzkrātajam un saņemt to kopā ar vecuma pensiju;
  • noslēgt mūža pensijas apdrošināšanas līgumu pie dzīvības apdrošinātāja un saņemt regulāras pensijas izmaksas līdz mūža beigām, izmantojot iespēju atstāt mūža pensiju mantojumā sevis izvēlētai personai.

Izvēloties mūža pensijas apdrošināšanu, pensionārs var norādīt brīvi izvēlētu labuma guvēju, kurš pēc pensionāra nāves turpinās saņemt pensiju līdz garantētā perioda beigām. Pensionārs var izvēlēties, vai mūža pensijas apdrošināšanas līgumā norādīt labuma guvēju, vai nē. Ja labuma guvējs ir norādīts, tad ir jāizvēlas arī garantētais periods, kas nedrīkst pārsniegt 20 gadus. Mūža pensijas apdrošināšanas līguma darbības laikā pensionārs var neierobežoti mainīt labuma guvēju.

Izvēloties mūža pensijas apdrošināšanu, pensionārs var noteikt pensijas saņemšanas regularitāti - reizi mēnesī, reizi ceturksnī, reizi pusgadā vai reizi gadā.

Lai iepazītos ar Compensa Life mūža pensijas apdrošināšanas piedāvājumu, lūdzu, izmantojiet:

Mūža pensijas kalkulatoru

Kā pieteikties mūža pensijas apdrošināšanai? 

Ja esat sasniedzis valstī noteikto pensionēšanās vecumu,  Jums jāvēršas Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā(VSAA). Aizpildot VSAA iesniegumu, norādiet tajā savu vēlmi saņemt mūža pensijas apdrošināšanu

Gadījumā, ja Jūsu valsts fondēto pensiju shēmā uzkrātā kapitāla apmērs būs vienāds vai lielāks par dzīvības apdrošināšanas sabiedrību noteikto minimālo apmēru, kas nepieciešams mūža pensijas apdrošināšanas līguma noslēgšanai, tad VSAA 10 darba dienu laikā izsūtīs Jums paziņojumu. Paziņojumā būs iekļauta informācija par dzīvības apdrošināšanas sabiedrībām, kas piedāvā mūža pensijas apdrošināšanu, kā arī par iespēju uzkrāto kapitālu saņemt kopā ar valsts nodrošināto vecuma pensiju.

Compensa Life noteiktais minimālais uzkrātā kapitāla apjoms mūža pensijas apdrošināšanas noformēšanai ir 2000 EUR.

Lai noslēgtu Mūža pensijas apdrošināšanas līgumu ar Compensa Life, Jums būs nepieciešami šādi dokumenti:

  • pase vai personas apliecība (ID karte);
  • paziņojums no VSAA par Valsts fondēto pensiju shēmā uzkrātā kapitāla apmēru;
  • Compensa Life pieteikuma forma mūža pensijas apdrošināšanai.

Lai uzzinātu sīkāk par „Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijas filiāle” piedāvājumiem tieši Jums vai, lai iegādātos Jūs interesējošo apdrošināšanas pakalpojumu, lūdzu, sazinieties ar Compensa Life speciālistiem vai savu apdrošināšanas konsultantu, vai brokeri.

Mūža pensijas apdrošināšanas noteikumi MPA/02

Mūža pensijas apdrošināšanas līguma noslēgšanas kārtība