Aktīvais uzkrājums

Kas ir Aktīvais uzkrājums?

Aktīvais uzkrājums sevī ietver divus neaizstājamus apdrošināšanas veidus. Tas sniedz Jums iepēju veidot uzkrājumu savas nākotnes finansiālai nodrošināšanai vai kādam noteiktam mērķim nākotnē (piemēram, studijām vai automašīnas iegādei), vienlaikus apdrošinot savu dzīvību. Dzīvības apdrošināšana ir veids kā nodrošināt materiālu aizsardzību savai ģimenei, apgādnieka zaudējuma gadījumā. 

Jūs veicat regulārus maksājumus vai vienreizēju lielāku iemaksu, tiekat apdrošināts un  veidojat naudas līdzekļu uzkrājumu kādam Jums zināmam mērķim. Visu apdrošināšanas periodu Jums būs iespēja saņemt no valsts nodokļu atvieglojumus par veiktajām iemaksām uzkrājuma veidošanā. Apdrošināšanas perioda beigās Jūs saņemsiet uzkrāto summu.

Peļņa

Uzkrājums pelna procentus! Jums ir iespēja veidot uzkrājumu, kas piesaistīts ieguldījumu fondiem. Šāds uzkrājuma veids sniedz iespēju nopelnīt vairāk, atkarībā no izvēlēto ieguldījumu fondu darbības rezultātiem. Ieguldot līdzekļus fondos, Jūs uzņematies ieguldījumu risku, tomēr tā ir iespēja pašam aktīvi līdzdarboties sava uzkrājuma veidošanā, sekojot līdzi ieguldījumu fondu darbības rezultātiem, mainot sava ieguldījuma sadalījumu un izvēloties sev pieņemamāko ieguldījumu stratēģiju.

Veidojot uzkrājumu, apdrošināšanas polisē iespējams iekļaut nelaimes gadījumu papildapdrošināšanu, kas nodrošina apdrošināšanas atlīdzības izmaksu dažādos nelaimes gadījumos. Piemēram, apdrošināšanas polisē tiek iekļauts segums „Kaulu lūzumi un traumas”, kas nodrošina Jums materiālu aizsardzību kaulu lūzumu vai traumu gadījumā.

Lai uzzinātu sīkāk par „Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijas filiāle” piedāvājumiem tieši Jums vai, lai iegādātos Jūs interesējošo apdrošināšanas pakalpojumu, lūdzu, sazinieties ar Compensa Life speciālistiem vai savu apdrošināšanas konsultantu, vai brokeri.

Apdrošināšanas noteikumi Aktīvais uzkrājums SAU/01