Aktīvā pensija

 

Kā darbojas Latvijas pensiju sistēma?

2001. gadā Latvijā tika ieviesta trīs līmeņu pensiju sistēma, kas sevī ietver valsts obligāto nefondēto pensiju shēmu (1. līmenis), valsts fondēto pensiju shēmu (2.līmenis) un privāto brīvprātīgo pensiju shēmu (3.līmenis).

1. līmenī ir iesaistīti visi sociālās apdrošināšanas iemaksu veicēji (strādājošie, kas veic sociālā nodokļa nomaksu). Veiktās iemaksas tiek izmantotas, lai nodrošinātu vecuma pensijas esošajai pensionāru paaudzei.

Daļa no 2. līmenī iesaistīto dalībnieku veiktās sociālās apdrošināšanas iemaksas ar viņu izvēlētā līdzekļu pārvaldītāja starpniecību tiek ieguldītas finanšu tirgū un uzkrātas konkrētā iemaksu veicēja pensijai.

3. līmenis nodrošina iespēju katram no mums privāti pēc savas izvēles veidot papildus uzkrājumus savai pensijai. Šo pensijas līmeni īpaši atbalsta Latvijas valsts, kas likumdošanā paredzējusi, ka privātpersonu brīvprātīgās iemaksas 3.pensiju līmenī ir pieskaitāmas pie attaisnotajiem izdevumiem.

Ko piedāvā Compensa Life?

Compensa Life piedāvā Jums iesaistīties brīvprātīgajā 3.pensiju līmenī, izmantojot Aktīvās pensijas iespējas.

Aktīvā pensija ir uzkrājuma veidošana savu vecumdienu finansiālai nodrošināšanai.

Uzkrājums pelna procentus! Jums ir iespēja veidot savu pensijas uzkrājumu, veicot regulāras vai vienreizējas iemaksas, kas piesaistītas ieguldījumu fondiem. Uzņemoties investīciju risku, šāds uzkrājuma veids sniedz iespēju nopelnīt vairāk, atkarībā no izvēlēto ieguldījumu fondu darbības rezultātiem.

Aktīvā pensija palīdzēs nodrošināt materiālu aizsardzību apdrošinātās personas ģimenei apdrošināšanas perioda laikā un vienlaikus veidot naudas uzkrājumu, kas ļaus saglabāt Jums vēlamo labklājības līmeni arī vecumdienās – saņemot Jūsu privāto pensiju papildus valsts pensijai.

Atšķirībā no valsts pensijas, šajā pensiju līmenī iemaksu lielumu un regularitāti Jūs varat brīvi izvēlēties, taču uzkrājuma pamatā saglabājas princips - jo agrāk sāksiet krāt, jo lielāku pensijas kapitālu uzkrāsiet un lielāku pensiju saņemsiet.

Jūs veicat regulāras iemaksas savā Aktīvajā pensijā un visu apdrošināšanas periodu Jums ir iespēja saņemt no valsts nodokļu atvieglojumus par veiktajām iemaksām sava uzkrājuma veidošanā. Apdrošināšanas perioda beigās sāksies pensijas izmaksas periods - Jūs saņemsiet uzkrāto summu atbilstoši savam izvēlētajam pensijas izmaksas veidam.

Aktīvās pensijas būtība

Compensa Life piedāvā šādas pensijas saņemšanas iespējas:

Ieguvumi

Lai uzzinātu sīkāk par „Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijas filiāle” piedāvājumiem tieši Jums vai, lai iegādātos Jūs interesējošo apdrošināšanas pakalpojumu, lūdzu, sazinieties ar Compensa Life speciālistiem vai savu apdrošināšanas konsultantu, vai brokeri.

Apdrošināšanas noteikumi Aktīvā pensija SAP/01