Compensa Life » Paslaugos » Jūsų verslui » Investicinis pensinis draudimas

Investicinis pensinis draudimas

Investicinis pensinis draudimas - tai puiki galimybė sutaupyti dabarties pajamas ateities poreikiams. Pasirinkdami šį draudimą, Jūs nelaukiate senatvės - Jūs kuriate savo aprūpintą ateitį. Tai investicinis gyvybės draudimo produktas skirtas tik vienam apdraustajam, kuris siekia kuo daugiau sukaupti savo pensijai.

Taupymas
Jei pageidaujate efektyviai taupyti - galite rinktis gyvybės draudimo sumą lygią 0 Eur, t.y. nesirinkti gyvybės draudimo sumos, tuomet maksimali Jūsų įmokos dalis pateks į sukauptą sumą.
Investicinis pensinis draudimas leidžia sutaupyti didžiąją Jūsų pensijos dalį renkantis investavimo kryptį, t.y. įmokas siejant su viena ar keliomis pasirinktomis investavimo kryptimis.

Įmokos
Jūsų patogumui - lanksti įmokų mokėjimo sistema. Mes siūlome mokėti vienkartinę įmoką arba pasirinktinai mėnesines, ketvirtines, pusmetines bei metines įmokas. Draudimo įmokos susiejamos su pasirinktomis investavimo kryptimis. Galima mokėti ir didesnes įmokas - tuomet didėja taupymui skirta suma. Rekomenduojame mokėti pradinę įmoką - tai bus žymiai palankiau kaupti didesnę sumą.

Gyventojai, sudarantys gyvybės draudimo sutartis, turi galimybę susigrąžinti gyventojų pajamų mokestį nuo sumokėtų draudimo įmokų. Su Compensa Life Jūs išliekate teisėtu savo santaupų valdytoju visą draudimo laikotarpį. Jei draudimo laikotarpiu pritrūktumėte pinigų, Jūs netgi galite atsiimti dalį sukauptos sumos.

Išmokos
Investicinio pensinio draudimo išmoka gaunama trimis atvejais:

  • draudimo laikotarpio pabaigoje,
  • visiško ir nuolatinio darbingumo praradimo atveju,
  • gyvybės netekimo atveju.

Draudimo sutarties galiojimo pabaigoje palankiomis sąlygomis galėsite įsigyti pensinio anuiteto draudimą arba Jums bus išmokėta sukaupta suma.
Visiško ir nuolatinio darbingumo praradimo atveju taip pat bus išmokėta sukaupta suma.
Gyvybės netekimo atveju išmokama gyvybės draudimo suma ir sukaupta suma.

Investavimo kryptys
Įvairių vertybinių popierių analizė ir pasirinkimas dažnai yra sudėtingi ir eikvoja laiką. Todėl lengviau investuoti į jau paruoštus paketus - investavimo kryptis. Investuodami į kryptis Jūs dalyvaujate didelėse akcijų rinkose, į kurias pakliūti mažiems investuotojams paprastai yra sudėtinga. Compensa Life siūlo rinktis iš 14 investavimo krypčių apie kurias daugiau informacijos rasite čia.

Papildomos paslaugos
Rinkdamiesi investicinį pensinį draudimą Jūs taip pat galite itin palankiomis sąlygomis galite pasirinkti vieną, kelis ar  visus papildomus draudimus.

Visa pateikta informacija apie investicinius produktus negali būti interpretuojama kaip rekomendacija, pasiūlymas ar raginimas sudaryti draudimo sutartį ir/ar pasirinkti konkrečias investavimo kryptis.

Visa investavimo rizika tenka Draudėjui: visos investicinės pajamos ar visas nuostolis, gauti investuojant lėšas pagal Draudėjo pasirinktas investavimo kryptis, atitinkamai keičia investicinių vienetų kainą, kuri gali tiek didėti, tiek mažėti. 

Kiekvienas investicinis veiksmas yra susijęs su rizika, t.y. galimais nuostoliais ar nepateisintais lūkesčiais.

Ankstesnio laikotarpio investavimo rezultatai negarantuoja pajamų ateityje. 

Ankstesnio laikotarpio investicijų vertės pokyčiai nebūtinai rodo būsimus vertės pokyčius. 

Investavimas negarantuoja investuotų lėšų vertės išsaugojimo.

Draudėjas yra atsakingas už priimtus sprendimus, todėl prieš sudarydamas investicinio draudimo sutartį ar pasirinkdamas investavimo kryptis privalo:

- išsamiai ir atsakingai susipažinti su taikytinomis draudimo taisyklėmis (Bendrosiomis draudimo sąlygomis, Specialiosiomis sąlygomis), taikomais Mokesčiais ar kitais atskaitymais (Kainynu), investavimo krypčių apžvalgomis, investicinio draudimo sutarčių administravimo tvarka bei kitomis draudimo sutarties sąlygomis;

- įvertinti visą aukščiau nurodytą investavimo riziką, o esant poreikiui – konsultuotis su ekspertais.

Investicinio fondo valdytojas ir Draudikas nėra atsakingi už investavimo krypties investicinių vienetų vertės pokyčius. Draudikas siekia maksimaliai užtikrinti pateikiamos informacijos patikimumą, tačiau už informacijos, kurią parengė investicinio fondo valdytojas, išsamumą ir teisingumą, neatsako.