Compensa Life » Paslaugos » Jūsų vaikui » Investicinis gyvybės draudimas

Investicinis gyvybės draudimas

Kas tai?
Investicinis gyvybės draudimas - tai gyvybės draudimas su puikia galimybe patiems investuojant valdyti savo santaupas. Rinkdamiesi šį gyvybės draudimą, Jūs rūpinatės savo artimaisiais ir taupote investuodami savo ateičiai, kur investavimo rizika atitenka Jums. Kartu su šiuo draudimu galite pasirinkti ir papildomus draudimus.

Taupymas
Compensa Life Vienna Insurance Group SE Lietuvos filialas siūlo draudimą, kuris leidžia Jums rinktis įmokų investavimo kryptį. Viena iš investavimo galimybių - įmokos siejamos su vienu ar keliais pasirinktais investiciniais fondais. Sukauptų santaupų dydis tiesiogiai priklausys nuo su sutartimi susietų investicinių vienetų kainų ir investavimo rizikos. Atsižvelgiant į riziką, kurią ketinate prisiimti, turite galimybę sudaryti Jūsų lūkesčius ir poreikius atitinkantį investicinį paketą.

Investavimo kryptys
Įvairių vertybinių popierių analizė ir pasirinkimas dažnai yra sudėtingi ir eikvoja laiką. Todėl lengviau investuoti į jau paruoštus paketus - investavimo kryptis. Investuodami į kryptis Jūs dalyvaujate didelėse akcijų rinkose, į kurias pakliūti mažiems investuotojams paprastai yra sudėtinga. Compensa Life siūlo rinktis iš 14 investavimo krypčių apie kurias daugiau informacijos rasite čia.

Investavimo krypčių parinkimo procesas Investiciniame gyvybės draudime
Investicinio gyvybės draudimo investavimo krypčių parinkimo proceso tikslas yra:

  • užtikrinti teisingą, veiksmingą ir skaidrų investavimo krypčių pasirinkimą;
  • atsižvelgiant į kliento interesus pasiūlyti geriausią investavimo kryptį.

Investiciniame gyvybės draudime investicinių kryčių pasirinkimo proceso metu atsižvelgiama į šiuos kriterijus:

  • analizuojami teisiniai reikalavimai, investicinės strategijos  ir fondų  valdytojų techninis  pajėgumas;
  • lyginamas panašių strategijų fondų/ portfelių istorinis pajamingumas, išlaidų bazė, dydis ir rizikų valdymas;
  • pasirenkant fondus /portfelius atsižvelgiama  į klientų poreikius ir jų rizikos toleravimą.

Investicinių krypčių pasirinkimo metu mokestis, kurį fondų valdytojai moka draudimo bendrovei, nėra svarbiausias kriterijus. Draudimo bendrovė kasdien stebi Investicinio gyvybės draudimo investavimo krypčių būklę, reguliariai (ne rečiau kaip vieną kartą per metus) peržiūri siūlomų krypčių sąrašą ir esant reikalui atlieka jų pakeitimus.

Įmokos
Jūsų patogumui - lanksti įmokų mokėjimo sistema. Mes siūlome mokėti vienkartinę įmoką arba pasirinktinai mėnesines, ketvirtines, pusmetines bei metines įmokas. Draudimo įmokos susiejamos su pasirinktomis investavimo kryptimis. Galima mokėti ir didesnes įmokas - tuomet didės Jūsų sukaupta suma. Be to, gyventojai, sudarantys gyvybės draudimo sutartis, turi galimybę susigrąžinti gyventojų pajamų mokestį nuo sumokėtų draudimo įmokų.
Su Compensa Life Vienna Insurance Group SE Lietuvos filialu Jūs išliekate teisėtu savo santaupų valdytoju visą draudimo laikotarpį. Jei draudimo laikotarpiu pritrūktumėte pinigų, Jūs galite netgi atsiimti dalį sukauptos sumos.

Išmokos
Investicinio gyvybės  draudimo išmoką gaunate dviem atvejais: pasibaigus draudimo laikotarpiui arba gyvybės netekimo atveju. Draudimo sutarties galiojimo pabaigoje išmokama sukaupta suma.

Compensa Life Vienna Insurance Group SE Lietuvos filialas siūlo du patogius išmokų variantus gyvybės netekimo atveju:

  • A. Gyvybės draudimo sumą arba sukauptą sumą (jei pastaroji didesnė);
  • B. Gyvybės draudimo sumą ir sukauptą sumą.

Gyvybės draudimo suma - sutartyje numatyta nekintanti išmoka, kurią gaunate nelaimės atveju. Išmokos variantą pasirinksite patys sudarydami draudimo sutartį.

Variantas A

A tipo draudimo variantas

Variantas B

B tipo draudimo variantas

Sukaupta suma

Išmoka gyvybės netekimo atveju

Draudimo suma


Papildomos paslaugos
Rinkdamiesi investicinį gyvybės draudimą savo vaikui, Jūs taip pat galite itin palankiomis sąlygomis galite pasirinkti vieną, kelis ar  visus papildomus draudimus:

Visa pateikta informacija apie investicinius produktus negali būti interpretuojama kaip rekomendacija, pasiūlymas ar raginimas sudaryti draudimo sutartį ir/ar pasirinkti konkrečias investavimo kryptis.

Visa investavimo rizika tenka Draudėjui: visos investicinės pajamos ar visas nuostolis, gauti investuojant lėšas pagal Draudėjo pasirinktas investavimo kryptis, atitinkamai keičia investicinių vienetų kainą, kuri gali tiek didėti, tiek mažėti.

Kiekvienas investicinis veiksmas yra susijęs su rizika, t.y. galimais nuostoliais ar nepateisintais lūkesčiais.

Ankstesnio laikotarpio investavimo rezultatai negarantuoja pajamų ateityje.

Ankstesnio laikotarpio investicijų vertės pokyčiai nebūtinai rodo būsimus vertės pokyčius.

Investavimas negarantuoja investuotų lėšų vertės išsaugojimo.

Draudėjas yra atsakingas už priimtus sprendimus, todėl prieš sudarydamas investicinio draudimo sutartį ar pasirinkdamas investavimo kryptis privalo:
- išsamiai ir atsakingai susipažinti su taikytinomis draudimo taisyklėmis (Bendrosiomis draudimo sąlygomis, Specialiosiomis sąlygomis), taikomais Mokesčiais ar kitais atskaitymais (Kainynu), investavimo krypčių apžvalgomis, investicinio draudimo sutarčių administravimo tvarka bei kitomis draudimo sutarties sąlygomis;
- įvertinti visą aukščiau nurodytą investavimo riziką, o esant poreikiui - konsultuotis su ekspertais.

Investicinio fondo valdytojas ir Draudikas nėra atsakingi už investavimo krypties investicinių vienetų vertės pokyčius. Draudikas siekia maksimaliai užtikrinti pateikiamos informacijos patikimumą, tačiau už informacijos, kurią parengė investicinio fondo valdytojas, išsamumą ir teisingumą, neatsako.