Compensa Life » Paslaugos » Jūsų ateičiai » Pensinis draudimas su garantuotomis palūkanomis

Pensinis draudimas su garantuotomis palūkanomis

Pensinis draudimas su garantuotomis palūkanomis -  tai paprastas būdas taupyti pinigus nesirenkant gyvybės draudimo sumos, tuomet maksimali įmokos dalis pateks į sukauptą sumą.

Drausdamiesi šiuo draudimu Jūs galite pasirinkti ir  papildomus draudimus: traumų dėl nelaimingo atsitikimo ir neįgalumo dėl nelaimingo atsitikimo.

Taupymas
Visą draudimo laikotarpį, periodiškai mokėdami įmokas Jūs kaupiate norimą sumą. Šiuo metu Compensa Life garantuoja 0,5 proc. dydžio metines palūkanas, kurios yra skaičiuojamos ir pridedamos prie sukauptos sumos paskutinę kiekvieno mėnesio dieną, priklausomai nuo atitinkamo mėnesio pradžioje buvusios sukauptos sumos. Papildomos palūkanos – draudiko nustatyta pelno dalis, kuri Draudiko nuožiūra kartą per metus gali būti paskirstyta galiojančioms draudimo sutartims. Papildomos palūkanos skaičiuojamos pagal šiuos principus.

Sąlygos
Jūsų įmokų dydis priklausys nuo norimos sukaupti sumos bei draudimo laikotarpio. Pasibaigus draudimo laikotarpiui, visą sukauptą sumą gaunate Jūs arba Jūsų pasirinktas fizinis ar juridinis asmuo. Gyvybės netekimo atveju teisę į išmoką įgyja asmuo, Jūsų nurodytas kaip naudos gavėjas.

Įmokos
Jūsų pasirinkimui - itin lanksti įmokų mokėjimo sistema. Mes siūlome mokėti vienkartinę įmoką arba pasirinktinai mėnesines, ketvirtines, pusmetines bei metines įmokas. Galima mokėti ir didesnes įmokas - tuomet didės sukaupta suma. Jei draudimo laikotarpiu pritrūktumėte pinigų, galite atsiimti dalį sukauptos sumos.
Pasirinkę tiesioginį lėšų nurašymą nuo sąskaitos galite būti ramūs dėl laiku sumokėtų draudimo įmokų. Tai paprasčiausias ir patogiausias būdas sumokėti draudimo įmokas.

Išmokos
Šio draudimo išmoką gaunate dviem atvejais: pasibaigus draudimo laikotarpiui arba gyvybės netekimo atveju.
Pasirinkus papildomus draudimus ir atsitikus įvykiui išmokama procentinė pasirinkto draudimo sumos dalis.