Compensa Life » Paslaugos » Jūsų ateičiai » Garantuotų palūkanų gyvybės draudimas

Garantuotų palūkanų gyvybės draudimas

Kas tai?
Garantuotų palūkanų gyvybės draudimas - tai saugus ir paprastas būdas taupyti pinigus. Drausdamiesi šiuo gyvybės draudimu Jūs ne tik apsaugote Jums artimus bei brangius žmones, bet ir užsitikrinate papildomų pajamų senatvėje. Sukaupkite ramybės sau ir savo šeimai.

Taupymas
Visą draudimo laikotarpį, periodiškai mokėdami įmokas Jūs kaupiate norimą sumą. Šiuo metu Compensa Life garantuoja 0,5 proc. dydžio metines palūkanas, kurios yra skaičiuojamos ir pridedamos prie sukauptos sumos paskutinę kiekvieno mėnesio dieną, priklausomai nuo atitinkamo mėnesio pradžioje buvusios sukauptos sumos. Papildomos palūkanos – draudiko nustatyta pelno dalis, kuri Draudiko nuožiura kartą per metus gali būti paskirstyta galiojančioms draudimo sutartims. Papildomos palūkanos skaičiuojamos pagal šiuos principus.

Sąlygos
Jūsų įmokų dydis priklausys nuo gyvybės draudimo ir norimos sukaupti sumos, amžiaus bei draudimo laikotarpio. Pasibaigus draudimo laikotarpiui, visą sukauptą sumą gaunate Jūs arba Jūsų pasirinktas fizinis ar juridinis asmuo. Gyvybės netekimo atveju teisę į išmoką įgyja asmuo, Jūsų nurodytas kaip naudos gavėjas. Mūsų nedraudžiamųjų  įvykių sąrašas yra ypač trumpas.

Įmokos
Jūsų pasirinkimui - itin lanksti įmokų mokėjimo sistema. Mes siūlome mokėti vienkartinę įmoką arba pasirinktinai mėnesines, ketvirtines, pusmetines bei metines įmokas. Galima mokėti ir didesnes įmokas - tuomet didės sukaupta suma. Mokėdami įmokas už gyvybės draudimą, Jūs patys valdote savo santaupas visą draudimo laikotarpį. Jei draudimo laikotarpiu pritrūktumėte pinigų, galite atsiimti dalį sukauptos sumos.
Pasirinkę tiesioginį lėšų nurašymą nuo sąskaitos galite būti ramūs dėl laiku sumokėtų draudimo įmokų. Tai papraščiausias ir patogiausias būdas sumokėti draudimo įmokas.


Išmokos
Garantuotų palūkanų gyvybės draudimo išmoką gaunate dviem atvejais: pasibaigus draudimo laikotarpiui arba gyvybės netekimo atveju.
Rinkdamiesi Garantuotų palūkanų gyvybės draudimą, Jūs patys renkatės gyvybės draudimo sumą ir sumą, kurią ketinate sukaupti. Gyvybės draudimo suma - sutartyje numatyta nekintanti išmoka, išmokama nelaimės atveju. Be to, Jūs galite rinktis gyvybės draudimo sumą, nesiedami jos su norima sukaupti suma. 

Compensa Life siūlo du patogius išmokų variantus. Gyvybės netekimo atveju bus išmokama:

  • A. Gyvybės draudimo suma arba sukaupta suma (jei pastaroji didesnė);
  • B. Gyvybės draudimo suma ir sukaupta suma.

Išmokos variantą pasirinksite patys sudarydami draudimo sutartį. Pagal pasirinktą variantą ir bus apskaičiuojamos Jūsų įmokos.

 

Variantas A

A tipo draudimo variantas

Variantas B

B tipo draudimo variantas

 

Sukaupta suma
Išmoka gyvybės netekimo atveju
Draudimo suma

 
Papildomos paslaugos
Rinkdamiesi garantuotų palūkanų gyvybės draudimą, Jūs taip pat galite itin palankiomis sąlygomis įsigyti papildomų draudimų.