Kainynų archyvas

Pateikiame ankščiau galiojusių kainynų versijas

Sutartims sudarytoms nuo 2018-10-01 kai prašymas sudaryti sutartį buvo pateiktas po 2018-10-01, galioja naujas kainynas, kurį rasite draudimo taisyklių/specialiųjų sąlygų priede Nr.1

 

Kainynų versijos, galiojusios nuo 2016-11-15 iki 2018-09-30 

Garantuotų palūkanų draudimas pagal spec. sąlygas Nr. 011
Gyvybės draudimas "Atsakingas pasirinkimas" pagal spec. sąlygas Nr. 015
Pensinis draudimas su garantuotomis palūkanomis pagal spec. sąlygas Nr. 013 
Universalus draudimas pagal spec. sąlygas Nr. 001

 

Kainynų versijos, galiojusios nuo 2015-03-01 iki 2018-09-30

Investicinis draudimas Plius pagal spec. sąlygas Nr. 012
Investicinis gyvybės draudimas pagal spec. sąlygas Nr. 002
Investicinis pensinis draudimas pagal spec. sąlygas Nr. 013

 

Kainynų versijos, galiojusios nuo 2016-02-16 iki 2016-11-14

Garantuotų palūkanų draudimas pagal spec. sąlygas Nr. 011
Garantuotų palūkanų draudimas Plius pagal spec. sąlygas Nr. 014
Laidotuvių draudimas pagal spec. sąlygas Nr. 015
Pensinis draudimas su garantuotomis palūkanomis pagal spec. sąlygas Nr. 013 
Universalus draudimas pagal spec. sąlygas Nr. 001

 

Kainynų versijos, galiojusios nuo 2015-03-01 iki 2016-02-15

Garantuotų palūkanų draudimas pagal spec. sąlygas Nr. 011
Garantuotų palūkanų draudimas Plius pagal spec. sąlygas Nr. 014
Laidotuvių draudimas pagal spec. sąlygas Nr. 015
Pensinis draudimas su garantuotomis palūkanomis pagal spec. sąlygas Nr. 013 
Universalus draudimas pagal spec. sąlygas Nr. 001

 

Kainynų versijos, galiojusios nuo 2014-04-01 iki 2015-02-28

Garantuotų palūkanų draudimas pagal spec. sąlygas Nr. 011
Garantuotų palūkanų draudimas Plius pagal spec. sąlygas Nr. 014
Laidotuvių draudimas pagal spec. sąlygas Nr. 015 
Pensinis draudimas su garantuotomis palūkanomis pagal spec. sąlygas Nr. 013
Universalus draudimas pagal spec. sąlygas Nr. 001

 

Kainynų versijos, galiojusios nuo 2013-03-01 iki 2014-03-31 (išskyrus Laidotuvių draudimo spec. sąlygas)

Garantuotų palūkanų draudimas pagal spec. sąlygas Nr. 011
Garantuotų palūkanų draudimas Plius pagal spec. sąlygas Nr. 014
Laidotuvių draudimas pagal spec. sąlygas Nr. 015 (galiojimas nuo 2013-09-01 iki 2014-03-31) 
Pensinis draudimas su garantuotomis palūkanomis pagal spec. sąlygas Nr. 013
Universalus draudimas pagal spec. sąlygas Nr. 001

 

Kainynų versijos

Garantuotų palūkanų draudimas pagal spec. sąlygas Nr. 011 (galiojimas nuo 2012-05-02 iki 2013-02-28)
Garantuotų palūkanų draudimas Plius pagal spec. sąlygas Nr. 014 (galiojimas nuo 2012-12-21 iki 2013-02-28
Pensinis draudimas su garantuotomis palūkanomis pagal spec. sąlygas Nr. 013 (galiojimas nuo 2012-11-01 iki 2013-02-28)
Universalus draudimas pagal spec. sąlygas Nr. 001 (galiojimas nuo 2012-05-02 iki 2013-02-28)