Compensa Life » Apie mus » Naudojimosi www.compensalife.eu sąlygos

Naudojimosi www.compensalife.eu sąlygos

Compensa Life Vienna Insurance Group SE Lietuvos filialas iš savo pusės padarys viską, kas įmanoma, kad informacija, esanti siūlomame tinklalapyje www.compensalife.eu ir jo skyriuose (toliau – tinklalapis), būtų tiksli ir išsami. Tačiau Compensa Life Vienna Insurance Group SE Lietuvos filialas negali garantuoti absoliutaus tinklalapyje pateiktos informacijos tikslumo ir tikrumo ir neatsako už galimas šios informacijos panaudojimo pasekmes.

Tinklalapyje taip pat yra nuorodos į kitus interneto puslapius ir Compensa Life Vienna Insurance Group SE Lietuvos filialas neatsako už juose paskelbtos informacijos tikrumą ir išsamumą.

Tinklalapyje paskelbtą informaciją, kurią gina autorių teisės, galima naudoti tik iš anksto gavus Compensa Life Vienna Insurance Group SE Lietuvos filialo sutikimą.

Naudodamasis tinklalapiu, vartotojas patvirtina, kad susipažino su šiomis sąlygomis, jas suprato ir visiškai priima.