Compensa Life » Apie mus » Finansinės ataskaitos ir pagrindiniai veiklos rodikliai

Finansinės ataskaitos ir pagrindiniai veiklos rodikliai

Estijos finansų priežiūros komisija:

Draudimo rinkos dalyvių finansiniai ir statistiniai duomenys

 

 

Finansinės ataskaitos ir pagrindiniai veiklos rodikliai

2021 m.

2021 Solvency and Financial Condition Report

Finansinės ataskaitos už 2021 metus

2020 m.

2020 Solvency and Financial Condition Report

Finansinės ataskaitos už 2020 metus

2019 m.

2019 Solvency and Financial Condition Report

Finansinės ataskaitos už 2019 metus

2018 m.

2018 Solvency and Financial Condition Report

Finansinės ataskaitos už 2018 metus

2017 m. 

2017 Solvency and Financial Condition Report

Finansinės ataskaitos už 2017 metus

2016 m.

2016 Solvency and Financial Condition Report

Finansinės ataskaitos už 2016 metus

2015 m.

Finansinės ataskaitos už 2015 metus

2014 m.

Finansinės ataskaitos už 2014 metus

2014 metų draudimo veiklos rodikliai 

2013 m.

Finansinės ataskaitos už 2013 metus

2013 metų draudimo veiklos rodikliai 

2012 m.

Konsoliduotosios metinės atsakaitos (2012 m.)

2012 metų draudimo veiklos rodikliai 

2011 m.

Konsoliduotas metinis pranešimas (2011 m.)

2011 metų draudimo veiklos rodikliai 

2010 m.

Konsoliduotas metinis pranešimas (2010 m.)

Nepriklausomo auditoriaus išvada (2010 m.)

2009 m.

Konsoliduotas metinis pranešimas (2009 m.)

2008 m.

Konsoliduotas metinis pranešimas (2008 m.)

2007 m.

Konsoliduotas metinis pranešimas (2007 m.)

Balansas (2007 m. I pusmetis)

Pelno-nuostolio ataskaita (2007 m. I pusmetis)

Pinigu srautu ataskaita (2007 m. I pusmetis)

Nuosavo kapitalo pokyciu ataskaita (2007 m. I pusmetis)

Aiškinamasis raštas (2007 m. I pusmetis)

2006 m.

Balansas (2006 m.)

Pelno-nuostolio ataskaita (2006 m.)

Pinigu srautu ataskaita (2006 m.)

Nuosavo kapitalo pokyciu ataskaita (2006 m.)

Aiškinamasis raštas (2006 m.)

Balansas (2006 m. I pusmetis)

Pelno-nuostolio ataskaita (2006 m. I pusmetis)

Pinigu srautu ataskaita (2006 m. I pusmetis)

Nuosavo kapitalo pokyciu ataskaita (2006 m. I pusmetis)

Aiškinamasis raštas (2006 m. I pusmetis)