Aktualijos

[2019]  [2018]  [2017]  [2016]  [2015]  [2014
[2013]  [2012]  [2011]  [2010]  [2009]  [2008]  [2007]  [2006]  [2005]  [2004]  [2003]  [2002

Lengvesnis prašymų pateikimas draudėjui
2019-03-01

Iki 2018-10-01 galiojusiose Compensa Life Vienna Insurance Group SE Lietuvos filialo kaupiamųjų produktų draudimo taisyklėse yra numatytas apribojimas pagal kurį draudėjas turėjo teisę atsiimti dalį pagal draudimo sutartį sukauptos sumos tik nuo 5-ų (penktų) sutarties galiojimo metų. Siekdami pagerinti klientų padėtį nuo 2019-03-01 atsisakome tokio apribojimo, todėl prašymus išmokėti dalį sukauptos sumos nuo šiol pateikti bus daug paprasčiau.