Sākumlapa » Noderīga informācija » Nodokļi » Valsts garantijas
Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijas filiāle ir pieņēmusi lēmumu slēgt savus klientu apkalpošanas centrus līdz 14.04.2020

Valsts garantijas

Lai aizsargātu apdrošinājuma ņēmēju intereses apdrošinātāja bankrota gadījumā, 1999. gadā tika izveidots Apdrošināto aizsardzības fonds (AAF). AAF darbību regulē un uzrauga Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK).

AAF līdzekļus veido apdrošināšanas sabiedrību atskaitījumi no to bruto apdrošināšanas prēmiju kopsummas, kuras saņemtas no fiziskajām personām par likumā norādītajiem apdrošināšanas veidiem, izņemot apdrošināšanu saistībā ar tirgum piesaistīto dzīvības apdrošināšanas līgumu.

Atlīdzības izmaksu apdrošinātāja saistību nepildīšanas gadījumā var saņemt tikai apdrošinājuma ņēmējs fiziskā persona. Dzīvības apdrošināšanā, izņemot apdrošināšanu saistībā ar tirgum piesaistīto dzīvības apdrošināšanas līgumu – 100% apdrošināšanas atlīdzības apmērā, bet ne vairāk kā 15 000 eiro vienam apdrošinājuma ņēmējam.

Sīkāka informācija pieejama www.likumi.lv  un www.fktk.lv