Sākumlapa » Noderīga informācija » Biežāk uzdotie jautājumi

Biežāk uzdotie jautājumi

1. Kur darbojas veselības apdrošināšana?

2. Kas ir apdrošināšanas gadījums?

3. Kā zināt vai veselības apdrošināšana apmaksā nepieciešamos pakalpojumus?

4. Kā rīkoties iestājoties apdrošināšanas gadījumam?

5. Kas jāzin saņemot pakalpojumus Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijas filiāle Līgumorganizācijā?

6. Kā rīkoties, ja saņēmāt pakalpojumus iestādē, kura nav Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijas filiāle Līgumorganizācija?

7. Kas jādara, lai saņemtu veselības apdrošināšanas atlīdzību?

8. Cik ātri un kādā veidā var saņemt veselības apdrošināšanas atlīdzību?

9. Kādos gadījumos veselības apdrošināšanas izmaksas var aizkavēties?

10. Kādos gadījumos veselības apdrošināšanas atlīdzība netiek izmaksāta?

11. Kur saņemt informāciju neskaidrību gadījumos?