Sākumlapa » Noderīga informācija » Pieteikt atlīdzību » Nelaimes gadījumu atlīdzība

Nelaimes gadījumu apdrošināšanas atlīdzības

 

Kas jādara, lai saņemtu atlīdzību par nelaimes gadījumā iegūtu traumu?

 

 1. Aizpildiet pieteikumu nelaimes gadījumu apdrošināšanas atlīdzības saņemšanai;
 2. Neaizmirstiet tajā norādīt savu tālruņa numuru, adresi, lai nepieciešamības gadījumā Apdrošinātājs ātrāk varētu sazināties ar Jums. Atcerieties - norādot citas personas bankas kontu, jānorāda arī tā īpašnieka vārds, uzvārds un personas kods;
 3. Pievienojiet pieteikumam:
 • savu pases vai personas apliecības kopiju,
 • medicīnas izziņu, kurā norādīts traumas vai kaulu lūzuma veids un precīza diagnoze,
 • rentgena uzņēmumu vai medicīnas iestādes izsniegtu rentgena uzņēmuma aprakstu,
 • LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izsniegta darba nespējas lapu un darba devēja izsniegtu izziņu par neierašanos darbā (ja Jūsu polisē ir iekļauts segums „Dienas nauda”),
 •  VSAA izziņu par slimības pabalsta piešķiršanu, gadījumos, kad pārejoša darba nespēja ir ilgāka par 14 dienām,
 • izziņu par uzturēšanos stacionārā, kur norādīts ievainojuma veids un precīza diagnoze (ja Jūsu polisē ir iekļauts segums „Slimnīcas nauda”),
 • medicīnas izziņu, kurā norādīts traumas vai kaulu lūzuma veids, precīza diagnoze un ieteicamā ārstēšanās, kā arī apmaksas dokumenti ar iekļautu apdrošinātā vārdu, uzvārdu, personas kodu un veikto medicīnisko manipulāciju vai iegādāto medikamentu nosaukumu (ja Jūsu polisē ir iekļauts segums „Ārstēšanās izdevumi”).

4. Nogādājiet savu pieteikumu mūsu birojā: Rīgā, Vienības gatvē 87h, 2.stāvā vai kādā no Compensa Life reģionālajiem klientu apkalpošanas centriem. Atnesiet to paši, nosūtiet pa pastu vai nododiet to apdrošināšanas konsultantam, brokerim vai citai atbildīgajai personai.

Kas jādara, lai saņemtu atlīdzību par nelaimes gadījumā iegūtu neatgriezenisku sakropļojumu vai invaliditāti?

 1.  Aizpildiet pieteikumu nelaimes gadījumu apdrošināšanas atlīdzības saņemšanai;

2. Neaizmirstiet tajā norādīt savu tālruņa numuru, adresi, lai nepieciešamības gadījumā Apdrošinātājs ātrāk varētu sazināties ar Jums. Atcerieties - norādot citas personas bankas kontu, jānorāda arī tā īpašnieka vārds, uzvārds un personas kods;

3. Pievienojiet pieteikumam:

 • savu pases vai personas apliecības kopiju,
 • medicīnas izziņu, kurā norādīts traumas veids un precīza diagnoze,
 • rentgena uzņēmumu vai medicīnas iestādes izsniegtu rentgena uzņēmuma aprakstu,
 • Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas slēdzienu, kas apstiprina, ka sakropļojums tiek atzīts kā neatgriezenisks un paliekošs (ja Jūsu polisē ir iekļauts segums „Neatgriezenisks sakropļojums”, A vai B) vai slēdzienu par invaliditātes grupas piešķiršanu (segumam "Neatgriezenisks sakropļojums”, C).

4. Nogādājiet savu pieteikumu mūsu birojā: Rīgā, Vienības gatvē 87h, 2.stāvā vai kādā no Compensa Life reģionālajiem klientu apkalpošanas centriem. Atnesiet to paši, nosūtiet pa pastu vai nododiet to apdrošināšanas konsultantam, brokerim vai citai atbildīgajai personai.

Kas jādara, lai saņemtu atlīdzību, ja apdrošinātais gājis bojā nelaimes gadījumā?

1. Aizpildiet pieteikumu nelaimes gadījumu apdrošināšanas atlīdzības saņemšanai;
2. Neaizmirstiet tajā norādīt savu tālruņa numuru, adresi, lai nepieciešamības gadījumā Apdrošinātājs ātrāk varētu sazināties ar Jums. Atcerieties - norādot citas personas bankas kontu, jānorāda arī tā īpašnieka vārds, uzvārds un personas kods;
3. Pievienojiet pieteikumam:

• savu pases vai personas apliecības kopiju,
• apdrošinātā miršanas apliecības kopiju,
• tiesas lēmumu par mantojuma sadali, ja apdrošināšanas polisē vai apdrošināšanas apliecībā nav norādīts labuma guvējs,
• bāriņtiesas lēmumu, kas atļauj atlīdzību saņemt citai personai, ja labuma guvējs ir nepilngadīgs.
4. Nogādājiet pieteikumu mūsu birojā: Rīgā, Vienības gatvē 87h, 2.stāvā vai kādā no Compensa Life reģionālajiem klientu apkalpošanas centriem. Atnesiet to paši, nosūtiet pa pastu vai nododiet to apdrošināšanas konsultantam, brokerim vai citai atbildīgajai personai.

Atcerieties:

- Apdrošinātājam ir tiesības pieprasīt papildus informāciju, kas nepieciešama apdrošināšanas atlīdzības noteikšanai!

- Apdrošināšanas atlīdzība tiek izmaksāta 30 dienu laikā pēc visu apdrošinātāja pieprasīto dokumentu saņemšanas.