Sākumlapa » Noderīga informācija » Pieteikt atlīdzību » Uzkrājuma saņemšana

Uzkrājuma saņemšana apdrošināšanas perioda beigās

Kas jādara, lai saņemtu savu uzkrājumu vai pensiju apdrošināšanas perioda beigās?

1. Aizpildiet pieteikumu uzkrātās apdrošinājuma summas saņemšanai;
2. Neaizmirstiet tajā norādīt savu tālruņa numuru, adresi, lai nepieciešamības gadījumā Apdrošinātājs ātrāk varētu sazināties ar Jums. Atcerieties - norādot citas personas bankas kontu, jānorāda arī tā īpašnieka vārds, uzvārds un personas kods;
3. Pievienojiet pieteikumam:

• savu pases vai personas apliecības kopiju;

4. Nogādājiet pieteikumu mūsu birojā: Rīgā, Vienības gatvē 87h, 2.stāvā vai kādā no Compensa Life reģionālajiem klientu apkalpošanas centriem. Atnesiet to paši, nosūtiet pa pastu vai nododiet to apdrošināšanas konsultantam, brokerim vai citai atbildīgajai personai.

Atcerieties:

- Apdrošināšanas atlīdzību izmaksā 30 dienu laikā pēc Apdrošināšanas perioda beigām un visu Apdrošinātāja pieprasīto dokumentu saņemšanas.

- Apdrošinātājam ir tiesības pirms katra pensijas maksājuma pārliecināties, vai Apdrošinātais ir dzīvs (gadījumā, kad ir beigusies pensijas apdrošināšanas polise un apdrošinātais ir izvēlējies saņemt atlīdzību regulāru maksājumu veidā).