Sākumlapa » Noderīga informācija » Pieteikt atlīdzību » Uzkrājuma saņemšana
Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijas filiāle ir pieņēmusi lēmumu slēgt savus klientu apkalpošanas centrus līdz 14.04.2020

Uzkrājuma saņemšana apdrošināšanas perioda beigās

Kas jādara, lai saņemtu savu uzkrājumu vai pensiju apdrošināšanas perioda beigās?

1. Aizpildiet pieteikumu uzkrātās apdrošinājuma summas saņemšanai;
2. Neaizmirstiet tajā norādīt savu tālruņa numuru, adresi, lai nepieciešamības gadījumā Apdrošinātājs ātrāk varētu sazināties ar Jums. Atcerieties - norādot citas personas bankas kontu, jānorāda arī tā īpašnieka vārds, uzvārds un personas kods;
3. Pievienojiet pieteikumam:

• savu pases vai personas apliecības kopiju;

4. Nogādājiet pieteikumu mūsu birojā: Rīgā, Vienības gatvē 87h, 2.stāvā vai kādā no Compensa Life reģionālajiem klientu apkalpošanas centriem. Atnesiet to paši, nosūtiet pa pastu vai nododiet to apdrošināšanas konsultantam, brokerim vai citai atbildīgajai personai.

Atcerieties:

- Apdrošināšanas atlīdzību izmaksā 30 dienu laikā pēc Apdrošināšanas perioda beigām un visu Apdrošinātāja pieprasīto dokumentu saņemšanas.

- Apdrošinātājam ir tiesības pirms katra pensijas maksājuma pārliecināties, vai Apdrošinātais ir dzīvs (gadījumā, kad ir beigusies pensijas apdrošināšanas polise un apdrošinātais ir izvēlējies saņemt atlīdzību regulāru maksājumu veidā).