Sākumlapa » Noderīga informācija » Pieteikt atlīdzību » Uzkrājums veselībai

Uzkrājošās apdrošināšanas veselībai atlīdzības

Kas jādara, lai saņemtu atlīdzību no savas Uzkrājošās apdrošināšanas  veselībai?

1. Aizpildiet pieteikumu atlīdzības saņemšanai par neparedzētiem medicīnas izdevumiem;
2. Neaizmirstiet tajā norādīt savu tālruņa numuru, adresi, lai nepieciešamības gadījumā Apdrošinātājs ātrāk varētu sazināties ar Jums. Atcerieties - norādot citas personas bankas kontu, jānorāda arī tā īpašnieka vārds, uzvārds un personas kods;
3. Pievienojiet pieteikumam:
• savu pases vai personas apliecības kopiju;
• personificētus, maksājumu apliecinošus dokumentus (EKA čeks, stingrās uzskaites kvīts, rēķins), kuros norādīts pakalpojuma sniedzēja nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, pakalpojuma saņēmēja vārds, uzvārds, personas kods, detalizēts pakalpojuma nosaukuma atšifrējums, cena, pakalpojuma sniegšanas datums vai
• pirms medicīniskā pakalpojuma saņemšanas medicīnas iestādē izrakstītu rēķinu Apdrošinātajam, kur norādīts pakalpojuma sniedzēja nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, pakalpojuma saņēmēja vārds, uzvārds, personas kods, detalizēts paredzētā pakalpojuma nosaukuma atšifrējums, cena, plānotais pakalpojuma sniegšanas datums.

4. Nogādājiet pieteikumu mūsu birojā: Rīgā, Vienības gatvē 87h, 2.stāvā vai kādā no Compensa Life reģionālajiem klientu apkalpošanas centriem. Atnesiet to paši, nosūtiet pa pastu vai nododiet to apdrošināšanas konsultantam, brokerim vai citai atbildīgajai personai.

Atcerieties:

- Apdrošinātājam ir tiesības pieprasīt papildus informāciju, kas nepieciešama apdrošināšanas atlīdzības noteikšanai!

- Apdrošinātājs apdrošināšanas atlīdzību izmaksā Jūsu vēlamajā termiņā, bet ne ātrāk kā 3 darba dienu laikā pēc visu Apdrošinātāja pieprasīto dokumentu saņemšanas.