Sākumlapa » Noderīga informācija » Pieteikt atlīdzību » AAtlīdzība nāves gadījumā
Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijas filiāle ir pieņēmusi lēmumu slēgt savus klientu apkalpošanas centrus līdz 14.04.2020

Atlīdzības saņemšana apdrošinātā nāves gadījumā

Kas jādara, lai saņemtu atlīdzību apdrošinātā nāves gadījumā?

1. Aizpildiet pieteikumu atlīdzības saņemšanai apdrošinātā nāves gadījumā;
2. Neaizmirstiet tajā norādīt savu tālruņa numuru, adresi, lai nepieciešamības gadījumā Apdrošinātājs ātrāk varētu sazināties ar Jums. Atcerieties - norādot citas personas bankas kontu, jānorāda arī tā īpašnieka vārds, uzvārds un personas kods;
3. Pievienojiet pieteikumam:
• savu pases vai personas apliecības kopiju,
• apdrošinātā miršanas apliecības kopiju,
• tiesas lēmumu par mantojuma sadali, ja apdrošināšanas polisē vai apdrošināšanas apliecībā nav norādīts labuma guvējs,
• bāriņtiesas lēmumu, kas atļauj atlīdzību saņemt citai personai, ja labuma guvējs ir nepilngadīgs.
4. Nogādājiet pieteikumu mūsu birojā: Rīgā, Vienības gatvē 87h, 2.stāvā vai kādā no Compensa Life reģionālajiem klientu apkalpošanas centriem. Atnesiet to paši, nosūtiet pa pastu vai nododiet to apdrošināšanas konsultantam, brokerim vai citai atbildīgajai personai.


Atcerieties:

- Apdrošinātājam ir tiesības pieprasīt papildus informāciju, kas nepieciešama apdrošināšanas atlīdzības noteikšanai!

- Apdrošinātājs apdrošināšanas atlīdzību izmaksā 30 dienu laikā pēc visu Apdrošinātāja pieprasīto dokumentu saņemšanas.