Sākumlapa » Noderīga informācija » Pieteikt atlīdzību » AAtlīdzība nāves gadījumā

Atlīdzības saņemšana apdrošinātā nāves gadījumā

Kas jādara, lai saņemtu atlīdzību apdrošinātā nāves gadījumā?

1. Aizpildiet pieteikumu atlīdzības saņemšanai apdrošinātā nāves gadījumā;
2. Neaizmirstiet tajā norādīt savu tālruņa numuru, adresi, lai nepieciešamības gadījumā Apdrošinātājs ātrāk varētu sazināties ar Jums. Atcerieties - norādot citas personas bankas kontu, jānorāda arī tā īpašnieka vārds, uzvārds un personas kods;
3. Pievienojiet pieteikumam:
• savu pases vai personas apliecības kopiju,
• apdrošinātā miršanas apliecības kopiju,
• tiesas lēmumu par mantojuma sadali, ja apdrošināšanas polisē vai apdrošināšanas apliecībā nav norādīts labuma guvējs,
• bāriņtiesas lēmumu, kas atļauj atlīdzību saņemt citai personai, ja labuma guvējs ir nepilngadīgs.
4. Nogādājiet pieteikumu mūsu birojā: Rīgā, Vienības gatvē 87h, 2.stāvā vai kādā no Compensa Life reģionālajiem klientu apkalpošanas centriem. Atnesiet to paši, nosūtiet pa pastu vai nododiet to apdrošināšanas konsultantam, brokerim vai citai atbildīgajai personai.


Atcerieties:

- Apdrošinātājam ir tiesības pieprasīt papildus informāciju, kas nepieciešama apdrošināšanas atlīdzības noteikšanai!

- Apdrošinātājs apdrošināšanas atlīdzību izmaksā 30 dienu laikā pēc visu Apdrošinātāja pieprasīto dokumentu saņemšanas.