Sākumlapa » Noderīga informācija » Pieteikt atlīdzību » Uzkrājums bēru izdevumiem
Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijas filiāle ir pieņēmusi lēmumu slēgt savus klientu apkalpošanas centrus līdz 14.04.2020

Bēru izdevumu atlīdzības saņemšana

 

Kas jādara, lai saņemtu atlīdzību apdrošinātā apbedīšanas izdevumiem?

1. Aizpildiet pieteikumu atlīdzības saņemšanai par apdrošinātā bēru izdevumiem;
2. Neaizmirstiet tajā norādīt savu tālruņa numuru, adresi, lai nepieciešamības gadījumā Apdrošinātājs ātrāk varētu sazināties ar Jums. Atcerieties - norādot citas personas bankas kontu, jānorāda arī tā īpašnieka vārds, uzvārds un personas kods;
3. Pievienojiet pieteikumam:
• savu (pilnvarotās personas) pases vai personas apliecības kopiju;
• apdrošinātā miršanas apliecības kopiju;
• apdrošinātās personas norādītā vai pilnvarotās personas izvēlētā Apbedīšanas pakalpojumu sniedzēja izrakstītu rēķinu par Apdrošinātā apbedīšanu vai
• citus maksājumu apliecinošus dokumentus (čeki, stingrās uzskaites kvītis) par apdrošinātās personas apbedīšanas pakalpojumiem, ko sniedzis apdrošinātās personas norādītais vai pilnvarotās personas izvēlētais Apbedīšanas pakalpojumu sniedzējs

4. Nogādājiet pieteikumu mūsu birojā: Rīgā, Vienības gatvē 87h, 2.stāvā vai kādā no Compensa Life reģionālajiem klientu apkalpošanas centriem. Atnesiet to paši, nosūtiet pa pastu vai nododiet to apdrošināšanas konsultantam, brokerim vai citai atbildīgajai personai.

Atcerieties:

- Apdrošinātājam ir tiesības pieprasīt papildus informāciju, kas nepieciešama apdrošināšanas atlīdzības noteikšanai!

- Apdrošinātājs apdrošināšanas atlīdzību izmaksā 3 darba dienu laikā pēc visu Apdrošinātāja pieprasīto dokumentu saņemšanas.