Sākumlapa » Noderīga informācija » Pieteikt atlīdzību » Uzkrājums bēru izdevumiem

Bēru izdevumu atlīdzības saņemšana

 

Kas jādara, lai saņemtu atlīdzību apdrošinātā apbedīšanas izdevumiem?

1. Aizpildiet pieteikumu atlīdzības saņemšanai par apdrošinātā bēru izdevumiem;
2. Neaizmirstiet tajā norādīt savu tālruņa numuru, adresi, lai nepieciešamības gadījumā Apdrošinātājs ātrāk varētu sazināties ar Jums. Atcerieties - norādot citas personas bankas kontu, jānorāda arī tā īpašnieka vārds, uzvārds un personas kods;
3. Pievienojiet pieteikumam:
• savu (pilnvarotās personas) pases vai personas apliecības kopiju;
• apdrošinātā miršanas apliecības kopiju;
• apdrošinātās personas norādītā vai pilnvarotās personas izvēlētā Apbedīšanas pakalpojumu sniedzēja izrakstītu rēķinu par Apdrošinātā apbedīšanu vai
• citus maksājumu apliecinošus dokumentus (čeki, stingrās uzskaites kvītis) par apdrošinātās personas apbedīšanas pakalpojumiem, ko sniedzis apdrošinātās personas norādītais vai pilnvarotās personas izvēlētais Apbedīšanas pakalpojumu sniedzējs

4. Nogādājiet pieteikumu mūsu birojā: Rīgā, Vienības gatvē 87h, 2.stāvā vai kādā no Compensa Life reģionālajiem klientu apkalpošanas centriem. Atnesiet to paši, nosūtiet pa pastu vai nododiet to apdrošināšanas konsultantam, brokerim vai citai atbildīgajai personai.

Atcerieties:

- Apdrošinātājam ir tiesības pieprasīt papildus informāciju, kas nepieciešama apdrošināšanas atlīdzības noteikšanai!

- Apdrošinātājs apdrošināšanas atlīdzību izmaksā 3 darba dienu laikā pēc visu Apdrošinātāja pieprasīto dokumentu saņemšanas.