Papildapdrošināšana

Kas ir papildapdrošināšana?

Papildapdrošināšana ir apdrošināšanas veids, ko iespējams iekļaut apdrošināšanas polisē papildus Jūsu izvēlētajam pamatapdrošināšanas veidam Uzkrājošajai apdrošināšanai veselībai.

Nelaimes gadījumu papildapdrošināšana

Nelaimes gadījumu papildapdrošināšanas atlīdzība sniegs apdrošinātajam vai viņa norādītajai personai finansiālu atbalstu pēc nelaimes gadījuma. Veicot nelaimes gadījumu papildapdrošināšanu, apdrošinātais pasargā savu ģimeni no pēkšņiem, neparedzētiem izdevumiem.

 Apdrošināšanas gadījums, kad apdrošinātājs izmaksā apdrošināšanas atlīdzību, ir:

  • apdrošinātās personas nāve;
  • neatgriezenisks sakropļojums;
  • kaulu lūzumi vai traumas;
  • pārejoša darba nespēja (dienas nauda)

Nelaimes gadījumu papildapdrošināšana var kalpot arī kā kredītsaistību nodrošinājums - ja līguma darbības laikā iestājas neatgriezenisks sakropļojums vai apdrošinātā nāve, Compensa Life izmaksātā apdrošināšanas atlīdzība daļēji vai pilnībā nosedz apdrošinātā kredītsaistības viņa norādītajā kredītiestādē.

Kritisko slimību papildapdrošināšana

Kritisko slimību papildapdrošināšana sniedz finansiālu aizsardzību, ja apdrošinātajam tiek diagnosticēta kāda no dzīvībai bīstamām slimībām, piemēram, vēzis, insults, miokarda infarkts, nieru nepietiekamība u.c. Šādā gadījumā apdrošinātais saņems apdrošināšanas atlīdzību viena maksājuma veidā, apdrošinājuma summas apmērā, kas palīdzēs apdrošinātajam segt izdevumus saistībā ar savu ārstēšanos un veselības atjaunošanu. Saņemto atlīdzību apdrošinātais var izmantot arī jebkādiem citiem mērķiem, pēc nepieciešamības.

Lai uzzinātu sīkāk par „Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijas filiāle” piedāvājumiem tieši Jums vai, lai iegādātos Jūs interesējošo apdrošināšanas pakalpojumu, lūdzu, sazinieties ar Compensa Life speciālistiem vai savu apdrošināšanas konsultantu, vai brokeri.

Nelaimes gadījumu papildapdrošināšanas noteikumi NGA/03

Kritisko slimību papildapdrošināšanas noteikumi CI/01