Sākumlapa » Apdrošināšanas pakalpojumi » Jūsu bērnam » Uzkrājošā apdrošināšana bērniem

Uzkrājošā apdrošināšana bērniem ar garantētu ienesīgumu

Kas ir uzkrājošā apdrošinašana bērniem?

Uzkrājošā apdrošināšana bērniem ir ieguldījums Jūsu bērna nākotnē, kas ļauj pakāpeniski uzkrāt līdzekļus bērna nākotnei. Piemēram, bērna izglītībai, patstāvīgas dzīves uzsākšanai vai kādai lielākai dāvanai, ko Jūs vēlētos pasniegt savam bērnam sasniedzot pilngadību.

Jūs veicat regulārus maksājumus, tiekat apdrošināts un  veidojat naudas līdzekļu uzkrājumu savam bērnam. Visu apdrošināšanas periodu Jums būs iespēja saņemt no valsts nodokļu atvieglojumus par veiktajām iemaksām uzkrājuma veidošanā. Apdrošināšanas perioda beigās (piemēram, bērnam sasniedzot 18 gadus) Jūsu bērns saņems uzkrāto summu.

Peļņa

Uzkrājums pelna procentus! Jums ir iespēja veidot uzkrājumu bērnam ar fiksētu ienesīguma procentu, kas tiek garantēts visam apdrošināšanas periodam.

Compensa Life piedāvā vienus no augstākajiem garantētajiem peļņas procentiem Latvijas tirgū. Turklāt, ik gadu Jūsu uzkrājumu var papildināt arī papildus peļņas procenti, kas atkarīgi no apdrošinātāja finanšu rezultātiem.

Drošība

Apdrošināšanas laikā tiek nodrošināta materiālā aizsardzība bērnam, jo paralēli uzkrājuma veidošanai tiek veikta dzīvības apdrošināšana kādam no vecākiem.

Piemēram:
Bērna vecāka nāves gadījumā, bērnam (bērna aizbildnim) tiek izmaksāta uzkrātā summa un apdrošinājuma summa. Apdrošināšanas polisē var paredzēt, ka bērns šo summu saņems personīgi, iestājoties pilngadībai.

Veidojot uzkrājumu, apdrošināšanas polisē iespējams iekļaut nelaimes gadījumu papildapdrošināšanu bērnam un/vai kādam no vecākiem. Tas nodrošinās apdrošināšanas atlīdzības izmaksu dažādos nelaimes gadījumos. Piemēram,  apdrošināšanas polisē tiek iekļauts segums „Kaulu lūzumi un traumas”, kas nodrošina materiālu aizsardzību kaulu lūzumu vai traumu gadījumā.

Piemērs
Jānim ir 2 gadus vecs bērns. Jānis noslēdz “Uzkrājošo apdrošināšanu bērniem” uz 16 gadiem. Katru mēnesi Jānis veic 50 EUR iemaksu. Jānis apdrošina savu dzīvību uz 5000 EUR. Katru gadu Jānis saņem nodokļu atvieglojumus 120 EUR apmērā. Iestājoties pilngadībai, bērns saņems 11 373 EUR*.

* Uzkrātās summas aprēķinā izmantota garantētā peļņa 1.5% apmērā un iespējamā papildus peļņa.

Iemaksas – Par apdrošināšanu veiktie maksājumi
Kopējais ieguvums – Uzkrātā apdrošinājuma summa kopā ar saņemtajiem nodokļu atvieglojumiem
Apdrošināšanas aizsardzība – Uzkrātā summa kopā ar apdrošinājuma summu. Summa kas tiek izmaksāta apdrošinātā nāves gadījumā.

Lai uzzinātu sīkāk par „Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijas filiāle” piedāvājumiem tieši Jums vai, lai iegādātos Jūs interesējošo apdrošināšanas pakalpojumu, lūdzu, sazinieties ar Compensa Life speciālistiem vai savu apdrošināšanas konsultantu, vai brokeri.

Noteikumi Universālajai dzīvības apdrošināšanai UDA/01