Sākumlapa » Apdrošināšanas pakalpojumi » Jūsu bērnam » Aktīvais uzkrājums bērniem

Aktīvais uzkrājums bērniem

Kas ir Aktīvais uzkrājums bērniem?

Aktīvais uzkrājums bērniem ir ieguldījums Jūsu bērna nākotnē, kas ļauj pakāpeniski uzkrāt līdzekļus bērna nākotnei. Piemēram, bērna izglītībai, patstāvīgas dzīves uzsākšanai vai kādai lielākai dāvanai, ko Jūs vēlētos pasniegt savam bērnam sasniedzot pilngadību.

Jūs veicat regulārus maksājumus, tiekat apdrošināts un  veidojat naudas līdzekļu uzkrājumu savam bērnam. Visu apdrošināšanas periodu Jums būs iespēja saņemt no valsts nodokļu atvieglojumus par veiktajām iemaksām uzkrājuma veidošanā. Apdrošināšanas perioda beigās (piemēram, bērnam sasniedzot 18 gadus) Jūsu bērns saņems uzkrāto summu.

Peļņa

Uzkrājums pelna procentus! Jums ir iespēja veidot uzkrājumu bērnam, kas piesaistīts ieguldījumu fondiem. Šāds uzkrājuma veids sniedz iespēju nopelnīt vairāk, atkarībā no izvēlēto ieguldījumu fondu darbības rezultātiem.

Drošība

Apdrošināšanas laikā tiek nodrošināta materiālā aizsardzība bērnam, jo paralēli uzkrājuma veidošanai tiek veikta dzīvības apdrošināšana kādam no vecākiem.
 
Piemēram:
Bērna vecāka nāves gadījumā, bērnam (bērna aizbildnim) tiek izmaksāta uzkrātā summa un apdrošinājuma summa. Apdrošināšanas polisē var paredzēt, ka bērns šo summu saņems personīgi, iestājoties pilngadībai.

Veidojot uzkrājumu, apdrošināšanas polisē iespējams iekļaut nelaimes gadījumu papildapdrošināšanu bērnam un/vai kādam no vecākiem. Tā paredz apdrošināšanas atlīdzības izmaksu dažādos nelaimes gadījumos. Piemēram, apdrošināšanas polisē tiek iekļauts segums „Kaulu lūzumi un traumas”, kas nodrošina materiālu aizsardzību kaulu lūzumu vai traumu gadījumā.

Piemērs
Jānim ir 2 gadus vecs bērns. Jānis noslēdz “Aktīvo uzkrājumu bērniem” uz 16 gadiem. Katru mēnesi Jānis veic 50 EUR iemaksu. Jānis apdrošina savu dzīvību uz 5000 EUR. Katru gadu Jānis saņem nodokļu atvieglojumus 120 EUR apmērā. Iestājoties pilngadībai, bērns saņems 12 260 EUR*.

* Uzkrātās summas aprēķinā izmantots ieguldījumu fondu vēsturiskais ienesīgums 6% apmērā. Vēsturiskais ienesīgums negarantē līdzvērtīgu ienesīgumu nākotnē.

Iemaksas – Par apdrošināšanu veiktie maksājumi
Kopējais ieguvums – Uzkrātā apdrošinājuma summa kopā ar saņemtajiem nodokļu atvieglojumiem
Apdrošināšanas aizsardzība – Uzkrātā summa kopā ar apdrošinājuma summu. Summa kas tiek izmaksāta apdrošinātā nāves gadījumā.

Lai uzzinātu sīkāk par „Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijas filiāle” piedāvājumiem tieši Jums vai, lai iegādātos Jūs interesējošo apdrošināšanas pakalpojumu, lūdzu, sazinieties ar Compensa Life speciālistiem vai savu apdrošināšanas konsultantu, vai brokeri.

Apdrošināšanas noteikumi Aktīvais uzkrājums SAU/01