Sākumlapa » Apdrošināšanas pakalpojumi » Jūsu biznesam » Nelaimes gadījumu apdrošināšana darbiniekiem

Nelaimes gadījumu apdrošināšana darbiniekiem

Compensa Life piedāvā iespēju apdrošināt uzņēmuma darbiniekus pret nelaimes gadījumiem gan darbā, gan sadzīvē.

Nelaimes gadījums ir notikums, kad pēkšņu, neparedzētu, ārēju apstākļu rezultātā iestājas apdrošinātās personas nāve, vai tiek gūti fiziski ievainojumi, piemēram, kaulu lūzumi, smadzeņu satricinājums, apdegumi, apsaldējumi vai citas traumas.

Kas ir Nelaimes gadījumu apdrošināšana?

Nelaimes gadījumu apdrošināšana paredz apdrošinātajam vai viņa norādītajai personai (labuma guvējam) materiālu atbalstu pēc nelaimes gadījuma. Nelaimes gadījuma rezultātā bieži vien saskaramies ar materiāliem zaudējumiem  - tiek ierobežotas darba spējas, līdz ar to samazinās ienākumi, jāsedz ārstēšanās un/vai rehabilitācijas izdevumi. Iegādājoties nelaimes gadījumu apdrošināšanu saviem darbiniekiem, Jūs varat pasargāt savu uzņēmumu no neparedzētiem izdevumiem, darbiniekam gūstot traumu darba laikā un vietā. Nelaimes gadījumu apdrošināšana sniegs drošības sajūtu arī pašiem darbiniekiem, viņi paši un viņu ģimenes būs pasargātas no neparedzētiem izdevumiem.

Apdrošināšana pret nelaimes gadījumiem ir viens no lētākajiem personu apdrošināšanas veidiem, tomēr tā sniedz ievērojamu finansiālu drošību apdrošinātajam. Pēc Jūsu izvēles, apdrošināšanas polisē iespējams iekļaut dažādus apdrošināšanas segumus - visiem darbiniekiem vienādus vai katram apdrošinātajam atšķirīgus.   

 Apdrošināšanas gadījums, kad apdrošinātājs izmaksā apdrošināšanas atlīdzību, ir:

  • apdrošinātās personas nāve;
  • neatgriezenisks sakropļojums;
  • kaulu lūzumi vai traumas;
  • pārejoša darba nespēja (dienas nauda);
  • stacionāra ārstēšanās (slimnīcas nauda);
  • ambulatora ārstēšanās (ārstēšanās izdevumi);
  • apdegumi, apsaldējumi.

Maksājumu par darbinieku nelaimes gadījumu apdrošināšnu iespējams veikt uzreiz par gadu vai sadalīt to līdz pat četriem maksājumiem. Papildus ieguvums, iegādājoties nelaimes gadījumu apdrošināšanu darbiniekiem, ir LR likumdošanā paredzētie nodokļu atvieglojumi, ko saņem uzņēmums.

Kritisko slimību papildapdrošināšanu ir iespējams iekļaut Nelaimes gadījumu apdrošināšanas polisē.

Kritisko slimību papildapdrošināšana sniedz finansiālu aizsardzību, ja apdrošinātajam tiek diagnosticēta kāda no dzīvībai bīstamām slimībām, piemēram, vēzis, insults, miokarda infarkts, nieru nepietiekamība u.c. Šādā gadījumā apdrošinātais saņems apdrošināšanas atlīdzību viena maksājuma veidā, apdrošinājuma summas apmērā, kas palīdzēs apdrošinātajam segt izdevumus saistībā ar savu ārstēšanos un veselības atjaunošanu. Saņemto atlīdzību apdrošinātais var izmantot arī jebkādiem citiem mērķiem, pēc nepieciešamības.

Lai uzzinātu sīkāk par „Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijas filiāle” piedāvājumiem tieši Jums vai, lai iegādātos Jūs interesējošo apdrošināšanas pakalpojumu, lūdzu, sazinieties ar Compensa Life speciālistiem vai savu apdrošināšanas konsultantu, vai brokeri.

Nelaimes gadījumu apdrošināšanas noteikumi NGA/04

Kritisko slimību papildapdrošināšnas noteikumi CI/01