Sākumlapa » Par Compensa Life » Ilgtspēja
Saistībā ar valdības pieņemto lēmumu par ārkārtas situācijas izsludināšanu mūsu valstī, un, rūpējoties par sabiedrības un mūsu darbinieku veselību, Compensa Life klientu apkalpošanas centri darbojas tikai pēc iepriekšēja pieraksta līdz ārkārtas situācijas beigām. Piesakies konsultācijai šeit!

Ilgtspēja

Ilgtspējas risku integrēšana ieguldījumu lēmumos

Ilgtspējas riski ir vides, sociālie vai pārvaldības notikumi vai apstākļi, kuru iestāšanās varētu izraisīt būtisku negatīvu ietekmi uz ieguldījumu vērtību.

Compensa Life Vienna Insurance Group SE (turpmāk – Compensa Life) mērķis ir pārvaldīt ieguldījumus tā, lai nodrošinātu uzņēmuma ilgtspēju un aizsargātu apdrošinājuma ņēmēju intereses. Investīciju lēmumu pieņemšanas procesā tiek ņemti vērā visi zināmie un vissvarīgākie finanšu riski. Riski tiek regulāri novērtēti, un tos ierobežo konkrēti ierobežojumi. Ilgtspējas riski tiek integrēti lēmumu pieņemšanā par ieguldījumiem, izmantojot izslēgšanas kritērijus un diversificējot ieguldījumu portfeli.

Kā uzņēmums, kas pieder VIG grupai, Compensa Life ievēro ieguldījumu principus, tostarp VIG grupas izveidoto ESG-Strategy. Saskaņā ar ESG stratēģiju, pieņemot lēmumus par ieguldījumiem, jāizvairās no šādām jomām:

  • ieroču nozare
  • akmeņogļu sektors

Compensa Life atturas no ieguldījumiem aizliegtajos ieročos, ar to domājot aizsardzības aprīkojumu, tā izmantošanu un ražošanu, kas noraidīta pārmērīgu ciešanu dēļ, un ko regulē vairākas starptautiskas konvencijas, piemēram, Konvencija par kasešu munīciju, Otavas konvencija, Kodolieroču neizplatīšanas līgumu vai Bioloģisko un ķīmisko ieroču konvencijas. Uzņēmumi tiek novērtēti, pamatojoties uz to iesaistīšanos šādās jomās: bioloģiskie un ķīmiskie ieroči, kasešu munīcija (ieskaitot visa veida iespējamās palaišanas sistēmas), kājnieku mīnas, mīnu likšanas sistēmas un citas mīnu sistēmas, kodolieroči un urāna munīcija. Jaunu strīdīgu ieroču veidu, piemēram, lāzera ieroču, izstrāde, kā arī starptautisko noteikumu struktūra tiek pastāvīgi uzraudzīta, ņemot vērā pieejamos datus. Tādā veidā arī šie ieroči nākotnē var tikt iekļauti ierobežojumu sarakstā.

Compensa Life ievēro ogļu nozares / ogļu enerģijas stratēģiju, kas noteikta VIG grupas klimata pārmaiņu stratēģijā. Termiskās ogles ir viens no galvenajiem siltumnīcefekta gāzu emisiju un līdz ar to globālo klimata pārmaiņu cēloņiem. Tāpēc uzņēmums atturas no jauniem ieguldījumiem uzņēmumos, kas gūst vairāk nekā 30% ieņēmumu no ogļu termiskās ieguves vai rada vairāk nekā 30% elektroenerģijas ražošanas no akmeņoglēm, ražo vairāk nekā 20 miljonus tonnu termālo ogļu vai rada vairāk nekā 10 GW enerģijas gadā.

Esošās pozīcijas iepriekš minētajās nozarēs tiek pastāvīgi uzraudzītas, un ieguldījumi, kas neatbilst prasībām, tiek izslēgti no ieguldījumu portfeļa. Compensa Life ir apņēmusies līdz 2035. gadam pilnībā izslēgt neatbilstošos ieguldījumus no sava portfeļa.

Ar ieguldījumu apliecībām saistītās dzīvības apdrošināšanas pamatā esošo aktīvu atlase un pārskatīšana

Ar ieguldījumu apliecību saistīto apdrošināšanu pamatā esošo aktīvu atlases un pārskatīšanas procesā tiek ņemti vērā šādi kritēriji: ieguldījumu fonda / portfeļa veiktspējas rangs, riska pakāpe, ieguldījumu iespēju dažādošana, cenu noteikšana, uzskaite, atbilstība, kopējais pakalpojumu līmenis un ieguldījumu pārvaldības kvalitāte, ieguldījumu fondu / portfeļu likviditāte un reitingi.

Paziņojums par ieguldījumu lēmumu būtiskāko negatīvo ietekmi uz ilgtspējības faktoriem

Investīciju lēmumi var izraisīt negatīvu, būtisku vai, iespējams, ievērojamu ietekmi uz ilgtspējības faktoriem, veicināt tos vai būt tieši saistīti ar tiem. Ilgtspējības faktori ietver vides, sociālās un darbinieku problēmas, cilvēktiesību ievērošanu, korupcijas un kukuļošanas novēršanu. Galveno nelabvēlīgo ietekmi saprot kā tādu ieguldījumu lēmumu ietekmi, kas negatīvi ietekmē ilgtspējības faktorus.

Pašlaik Compensa Life neapsver savu ieguldījumu lēmumu galveno nelabvēlīgo ietekmi uz ilgtspējības faktoriem. Potenciālā negatīvā ietekme uz ilgtspējības faktoriem tiek samazināta, izmantojot izslēgšanas kritērijus attiecībā uz aizliegtajiem ieročiem un termooglēm saskaņā ar VIG grupas izveidoto ESG stratēģiju un diversificējot ieguldījumu portfeli.

Compensa Life apzināti cenšas palielināt ilgtspējīgu ieguldījumu daļu savā ieguldījumu portfelī. Nākotnē Compensa Life plāno apsvērt galveno nelabvēlīgo ietekmi uz ilgtspējības faktoriem un atklāt atbilstošu informāciju saskaņā ar piemērojamām normatīvajām prasībām.

Paziņojums par negatīvo ietekmi uz ilgtspējības faktoriem apdrošināšanas konsultācijās

Pašlaik Compensa Life savos apdrošināšanas ieteikumos neuzskata galveno nelabvēlīgo ietekmi uz ilgtspējības faktoriem. Uzņēmums piedāvā dažādus ieguldījumu fondus / portfeļus, kas tiks piedāvāti kā pamatā esošie aktīvi ar ieguldījumiem saistītai apdrošināšanai. Klients var izvēlēties vienu vai vairākus ieguldījumu fondus / portfeļus kā ar ieguldījumiem saistītās apdrošināšanas pamatā esošos aktīvus, tostarp mainīt līguma ieguldījumu struktūru visā apdrošināšanas līguma darbības laikā. Tāpēc galvenā apdrošināšanas līguma nelabvēlīgā ietekme var atšķirties atkarībā no klienta izvēlētajiem bāzes aktīviem un ieguldījumu struktūras.

Atalgojuma politika

Compensa Life atalgojuma principi ir balstīti uz VIG grupas atalgojuma standartiem. Atalgojuma politika ir saskaņota ar Compensa Life biznesa un riska stratēģiju, vērtībām un ilgtermiņa mērķiem. Īstenotā atalgojuma prakse veicina pareizu un efektīvu risku pārvaldību un neveicina pārmērīgu risku uzņemšanos, tostarp pakļaujot sabiedrību ilgtspējības riskiem lielākā ziņā, nekā to atzīst Compensa Life.