Vadība

 

Valde

Tomas Milašius

Tomas Milašius
Valdes priekšsēdētājs,
Lietuvas Filiāles vadītājs

  Tanel Talme

Tanel Talme
Valdes loceklis

Viktors Gustsons

Viktors Gustsons
Valdes loceklis,
Latvijas Filiāles vadītājs

     

 

Padome

Padomes priekšsēdētājs

Harald Riener

Padomes priekšsēdētāja vietnieks Franz Fuchs
Gábor Lehel
Padomes locekļi Ireneusz Arczewski