Compensa Life Vienna Insurance Group SE

Compensa Life Vienna Insurance Group SE 100% akcionārs ir Vienna Insurance Group, kas ir dibināta jau 1824.gadā un šobrīd ir vadošā Austrijas apdrošināšanas grupa Centrālajā un Austrumeiropā. Vienna Insurance Group ir piešķirts augstais A+ starptautiskais kredītreitings (pēc Standard & Poor's datiem).

Compensa Life Vienna Insurance Group SE uzsāka savu darbību 1993.gadā Igaunijā, kā Seesam Elukindlustuse AS un ir viena no vecākajām dzīvības apdrošināšanas sabiedrībām Baltijas valstīs. Compensa Life Vienna Insurance Group SE ir vairāk kā 10 filiāles visās trīs Baltijas valstīs, tā nodarbina 195 darbiniekus un vairāk nekā 500 apdrošināšanas konsultantus, pārvalda vairāk nekā 200 000 klientu riskus un kopējos aktīvus 280 miljonu eiro vērtībā.

Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijā pārstāv Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijas filiāle, kas Latvijā darbojas kopš 1999.gada (iepriekšējais nosaukums DAAS Seesam Life Latvija). Lai gan Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijas filiāle ir Eiropas komercsabiedrības (SE) filiāle, Latvijā tā ir reģistrēta un darbojas kā patstāvīgs uzņēmums.

Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijas filiāle specializējas dzīvības apdrošināšanā ar uzkrājumu veidošanu, privātās pensijas apdrošināšanā, uzkrājošajā apdrošināšanā bērniem, nelaimes gadījumu un veselības apdrošināšanā fiziskām un juridiskām personām.

Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijas filiāles mērķis ir piedāvāt  saviem klientiem universālus, individuālām prasībām atbilstošus, nevainojamas kvalitātes apdrošināšanas pakalpojumus, nodrošinot augsta līmeņa apkalpošanas servisu.

Compensa Life Vienna Insurance Group SE Igaunijā

Compensa Life Vienna Insurance Group SE Lietuvas filiāle