Sākumlapa » Par Compensa Life » Jaunumi » 2010 arhīvs

Jaunumi

[2020]  [2019]  [2018]  [2017]  [2016]  [2015
[2014]  [2013]  [2012]  [2011]  [2010]  [2009]  [2008]  [2007]  [2006

Compensa Life informācija plašsaziņas līdzekļiem
16.11.2010

Viktora Gustsona viedoklis par valdības ieceri samazināt iemaksu likmi 2.pensiju līmenī

Informācija plašsaziņas līdzekļiem, 16.11.2010

Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijas filiāles vadītāja Viktora Gustsona viedoklis par valdības ieceri samazināt iemaksu likmi 2.pensiju līmenī

"Vērtējot valdības ieceri 2011.gadā samazināt iemaksu likmi 2.pensiju līmenī līdz 0,5%, jānorāda, ka iecere ir vērsta uz īslaicīgu ekonomisko problēmu risināšanu, iejaucoties ilgtermiņa instrumenta darbībā. Valdības lēmumi samazināt iemaksu apjomu ļoti būtiski samazina nākotnes pensionāru ienākumus, turklāt lielākie zaudētāji būs tie, kas jau šobrīd ir mazāk aizsargāti – strādājošie ar zemāko ienākumu līmeni.

Apzinoties ekonomiskās krīzes nenovēršamo ietekmi, apsveicama ir valdības apņemšanās saglabāt kaut minimālu iemaksu apjomu. Tomēr jāņem vērā, ka ieviešot tik būtiskas negatīvas korekcijas, tiek izjaukta pensiju sistēmas sākotnējā iecere – nodrošināt pensiju sistēmas ilgtspēju. Domājot ilgtermiņā, ir ārkārtīgi svarīgi pēc iespējas ātrāk atgriezties pie sākotnēji iecerētajām iemaksām – līdz pat 6-8% apmērā.

Jānorāda, ka šobrīd strādājošajiem nav pieejama atklāta, caurskatāma informācija par to, kā iemaksu apjoms 2.pensiju līmenī ietekmē viņu nākotnes pensiju. Piemēram, kā mainīsies pensijas apjoms, mainoties iemaksu likmei, vai cik lielam jābūt uzkrājumam, lai nodrošinātu iztiku, sasniedzot pensijas vecumu. Lielāka izpratne par 2. pensiju līmeņa darbību mazinātu arī nelegālo nodarbinātību, jo stiprinātu darba ņēmēja apziņu, ka iemaksāto nodokļu apjoms ir tieši saistīts ar viņa nākotnes pensiju. Compensa Life speciālisti ir aprēķinājuši, ka strādājošajam līdz 62 gadu vecumam 2.pensiju līmenī būtu jāuzkrāj aptuveni 17 000 latu. Tas ļautu papildus valsts garantētajai pensijai no 1.pensiju līmeņa katru mēnesi saņemt aptuveni 89 latu izmaksu no 2.pensiju līmeņa uzkrājuma. Lai sasniegtu šos rādītājus, iemaksu likmei 2.pensiju līmenī ir jābūt ievērojami augstākai par plānoto 0.5%.

Valdības pieņemtie lēmumi ir signāls iedzīvotājiem par to, ka par nodrošinājumu pensijas vecumā jau šobrīd ir jāsāk domāt arī jauniem cilvēkiem, tiklīdz tiek uzsāktas aktīvas darba gaitas. Vēl nozīmīgāk nekā iepriekš ir maksāt nodokļus, – tādā veidā ne vien palīdzot valsts ekonomikas atlabšanai, bet arī paredzot nodrošinājumu darba nespējas gadījumos un sasniedzot pensijas vecumu. Tāpat katram pašam ir būtiski pārliecināties par saviem 2.pensiju līmeņa uzkrājumiem un to efektīvu apsaimniekošanu. Strādājošajiem ir jāapsver iespēju veidot arī privātās pensijas uzkrājumus 3.pensiju līmenī, kas papildus valsts pensijai, garantētu papildu līdzekļus vecumdienās. Ir pagājuši tie laiki, kad varēja paļauties uz to, ka par vecumdienām parūpēsies valsts, bet arvien vairāk jādomā par to, kā mēs paši varam parūpēties par savu nākotni."