Sākumlapa » Par Compensa Life » Jaunumi » 2010 arhīvs

Jaunumi

[2020]  [2019]  [2018]  [2017]  [2016]  [2015
[2014]  [2013]  [2012]  [2011]  [2010]  [2009]  [2008]  [2007]  [2006

Informācija plašsaziņas līdzekļiem
10.12.2010

Aptauja: 47% iedzīvotāju cer, ka ienākumi pensijas vecumā būs augstāki par šī brīža algu

Turpat puse jeb 47% Latvijas iedzīvotāju cer, ka viņu ienākumi, sasniedzot pensijas vecumu, būs augstāki par šī brīža algu, atklāj apdrošināšanas kompānijas Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijas filiāles (turpmāk – Compensa Life) veiktā Latvijas iedzīvotāju aptauja.

Trešdaļa jeb 32% respondentu norāda, ka ienākumi varētu būt mazāki par šī brīža ienākumiem, bet 5% aptaujas dalībnieku atzīst, ka ienākumi varētu būt identiski šī brīža strādājošā algai.

Vairumā gadījumu (34%) ekonomiski aktīvo Latvijas iedzīvotāju uzskata, ka pēc aktīvo darba gaitu beigšanas mēnesī viņiem nepieciešama naudas summa būs robežās no 401 līdz 600 latiem. Nedaudz mazāk – 29% respondentu uzskata, ka viņiem pietiktu ar mazāku summu – 201 līdz 400 latiem mēnesī.

Tajā pašā laikā, atbildot uz jautājumu "Ko Jūs esat darījuši/ šobrīd darāt, lai palielinātu vecuma pensijas apjomu?", lielākā daļa – 72% respondentu norāda, ka vienīgais ieguldījums ir regulāri maksātais sociālais nodoklis. Mazāk nekā trešdaļa – 27% aptaujas dalībnieku, veic iemaksas pensiju 3.līmenī, bet vēl 13% izvēlējušies iespēju veikt papildus uzkrājumus. 13% respondentu atzina, ka nedara neko, lai palielinātu vecuma pensijas apjomu.

"Latvijas iedzīvotāji šobrīd kopumā ļoti optimistiski raugās uz savām vecumdienām un materiālo nodrošinājumu pensijas gados. Taču jāatzīmē, ka cilvēkam, kurš vēlas saglabāt savus ienākumus esošajā līmenī, nepietiek ar godprātīgu sociālā nodokļa nomaksu vien. Jau uzsākot darba gaitas, cilvēkam ir jāsāk uzkrāt līdzekļus arī vecumdienām", vērtē Compensa Life Latvijas filiāles vadītājs Viktors Gustsons, norādot, ka privātā pensija, papildus valsts pensijai, būs garantija tam, ka vecumdienās ienākumu līmenis būtu pietiekams augstas dzīves kvalitātes nodrošināšanai.

Prognozējot savus ienākumus pēc aktīvo darba gaitu beigšanas, pieticīgākas ir sievietes, respondenti ar zemiem ienākumiem – līdz 200ls, kā arī aptaujātie vecumā no 25 līdz 35 gadiem. Savukārt iespējamību savus ienākumus pēc aktīvo darba gaitu beigšanas palielināt pat divas reizes biežāk izteikuši respondenti ar augstiem ienākumiem (virs 600 ls) un vecākā respondentu grupa – no 46 līdz 55 gadiem.