Новости

[2022]  [2021]  [2020]  [2019]  [2018]  [2017
[2016]  [2015]  [2014]  [2013]  [2012

Par izmaiņām ieguldījumu fondos
21.07.2023

Informācija klientiem un sadarbības partneriem

01.03.2022. "BNP Paribas Europe Emerging Equity" fonda pārvaldnieks paziņoja, ka šī investīciju fonda (ieguldījumu portfeļa) darbība no norādītā datuma ir apturēta sakarā ar to, ka Maskavas fondu birža (MOEX) ir slēgta ārvalstu investoriem kopš 28.02.2022. Tāpēc ar 28.02.2022. kļuva neiespējami noteikt ieguldījumu vienību cenu konkrētajam ieguldījumu fondam. Tas nozīmēja, ka jebkuras darbības ar fonda daļām (to pirkšana, pārdošana vai apmaiņa utt.) kļuva praktiski neiespējamas, kamēr fonda pārvaldītājs neatjauno savu ieguldījumu daļu vērtības aprēķinu.

Līdz ar to klientu, kuri bija veikuši ieguldījumus šajā fondā un kuru apdrošināšanas līgumi tika izbeigti vai beigušies pēc 01.03.2022., ieguldījumu fonda "BNP Paribas Europe Emerging Equity" ieguldījumu vienības palika nepārdotas, un nebija iespējams veikt izmaksu no summas, kas saistīta ar šīm ieguldījumu daļām un uzkrāta saskaņā ar apdrošināšanas līgumiem.

12.07.2023. minētā fonda pārvaldnieks informēja "Compensa Life", ka "BNP Paribas Europe Emerging Equity" ieguldījumu fonds ir likvidēts, tā aktīvi ir pārdoti, un likvidācijas vērtība ir aprēķināta un tādējādi ir pieejama klientiem. Klienti, kuriem ir spēkā esoši līgumi, varēs sadalīt summu citos ieguldījumu fondos.

Pēdējā aprēķinātā "BNP Paribas Europe Emerging Equity" fonda ieguldījumu vienību vērtība pirms darbības apturēšanas datuma (28.02.2022.) bija EUR 55,29 par katru ieguldījumu vienību (saite uz mūsu tīmekļa vietni). Likvidācijas vērtība ir EUR 55,33 par katru ieguldījumu vienību.

Attiecīgi katra klienta summa tiks aprēķināta, pamatojoties uz klienta ieguldījumu daļu skaitu, kas reizināta ar katras daļas likvidācijas cenu.

Tuvāko dienu laikā visi klienti, kuriem ir "BNP Paribas Europe Emerging Equity" fonda ieguldījumu daļas, saņems individuālu rakstisku ziņojumu (e-pastā) ar minēto summu EUR valūtā un detalizētus paskaidrojumus par visām turpmāk veicamajām darbībām.

No "BNP Paribas Europe Emerging Equity" fonda pārvaldnieka saņemto paziņojuma akcionāriem pilno versiju jūs varat izlasīt šeit.