Sākumlapa » Par Compensa Life » Jaunumi » 2016 arhīvs

Jaunumi

[2020]  [2019]  [2018]  [2017]  [2016]  [2015
[2014]  [2013]  [2012]  [2011]  [2010]  [2009]  [2008]  [2007]  [2006

Arvien palielinās pieprasījums pēc mūža pensijas apdrošināšanas
24.11.2016

Informācija plašsaziņas līdzekļiem

Pensijas izmaksu apmērs un regularitāte ir atkarīgs ne tikai veiktajām apdrošināšanas iemaksām sociālajā budžetā, bet arī no citiem aspektiem, kurus ietekmēt var pensijas saņēmējs. Kā viena no iespējām ir mūža pensijas apdrošināšana – proti, sava 2. pensijas līmeņa uzkrājuma apsaimniekošanas nodošana apdrošināšanas sabiedrībām. Tas ļauj izvēlēties maksājuma regularitāti un apmēru, kā arī noteikt neizmaksātā kapitāla mantinieku pensionētās personas nāves gadījumā.

Dzīvības apdrošināšanas kompānijas “Compensa Life” apkopotie statistikas dati liecina, ka 2016. gada pirmajos desmit mēnešos iegādāto mūža apdrošināšanas polišu skaits ir četrkāršojies salīdzinot 2015. gada attiecīgo periodu.

“Mūža pensijas apdrošināšana gūst arvien lielāku pieprasījumu, jo cilvēki vairāk ir informēti par pakalpojuma priekšrocībām. Novērojams, ka tieši senioru bērni un mazbērni palīdz pensionētajai personai sakārtot jautājumus saistītus ar mūža pensijas apdrošināšanu,” atzīst dzīvības apdrošināšanas sabiedrības “Compensa Life” Latvijas filiāles vadītājs Viktors Gustsons.

Sabiedrībā nereti vērojama neizpratne par dažādajiem pensiju līmeņiem, tajā skaitā arī par mūža pensijas apdrošināšanas sniegtajām priekšrocībām. Tomēr jo vairāk cilvēku rod atbildes uz sev interesējošajiem jautājumiem saistībā ar pensijas maksājuma veidošanās sistēmu, jo lielāks ir pieprasījums pēc mūža pensijas apdrošināšanas. Lai izprastu, kā šis pakalpojums var būtiski uzlabot pensijas saņēmēja dzīves kvalitāti un sirdsmieru, sākotnēji svarīgi būt informētam, ko tad īsti nozīmē 1. un 2. pensiju līmenis.

Pensiju 1. līmenis ir valsts obligātā neuzkrājošā pensiju shēma, kas paredz 20% no strādājošo veiktajām obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksām, novirzīt uz pensiju fonda kapitālu. Tādā veidā tiek nodrošinātas vecuma pensijas mūsu valstī dzīvojošajiem senioriem tekošajā periodā. Tieši tāpēc 1. pensiju līmeni sauc par neuzkrājošo pensiju shēmu, jo pēc būtības ar nodokļu palīdzību iekasētais kapitāls neparedz līdzekļu uzkrāšanu nākotnei, bet gan tikai šībrīža izdevumu segšanai vecuma pensijām.

Savukārt, 2. pensiju līmenis ir valsts uzkrājošā pensiju shēma, kura ieviesta 2001. gada 1. jūlijā. Strādājošie veic obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas kopsummā 34,09% apmērā. 20% no šiem 34,09% tiek novirzīti. No iepriekšminētajiem 20%, tieši 14% tiek atvēlēti 1. pensiju līmenim – tātad, lai segtu šī brīža pensiju izdevumus, savukārt 6% tiek novirzīti 2. pensiju līmenim, kas kalpos kā papildus uzkrājums paša nodokļu maksātāja vecuma pensijai. Pēc nodokļu maksātāja uzdevuma, šos līdzekļus pārvalda izvēlētā ieguldījumu pārvaldes sabiedrība, kas tos iegulda finanšu tirgus instrumentos.

Mūža pensijas apdrošināšana paredz iespēju, personai pensionējoties, 2. pensiju līmenī uzkrātos līdzekļus, kurus ierastā kārtībā izmaksā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, nodot dzīvības apdrošināšanas sabiedrības pārvaldībā. Šādā veidā pensionētajai personai ir tiesības pašai noteikt kārtību un regularitāti, kādā tiek izmaksāts uzkrātais kapitāls, sasniedzot pensijas vecumu. Pateicoties mūža pensijas apdrošināšanai, 50% no 2. pensiju līmenī uzkrātā kapitāla iespējams saņemt jau pirmajos piecos pensionēšanās vecuma gados. Mūža pensijas apdrošināšana paredz iespēju norādīt arī personu, kura pensionētās personas nāves gadījumā, ir tiesīga saņemt atlikušo kapitālu, kas uzkrāts 2. pensiju līmenī.

Savukārt, ja 2. pensiju līmenī uzkrātais kapitāls tiek atstāts valsts pārraudzībā, tad Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra nodokļu maksātāja personīgajā kontā uzkrātos līdzekļus izmaksā kopā ar valsts nodrošināto ikmēneša vecuma pensiju, nenosakot iespēju mainīt maksājuma apmēru vai tā izpildes regularitāti. Tāpat pensionētās personas nāves gadījumā, neizmaksātā summa, kas palikusi 2. pensiju līmenī, tiek atstāta valsta budžetā. Uz atlikušo uzkrājuma summu nav tiesības pretendēt personas tuviniekiem.