Compensa Life » Paslaugos » Jūsų verslui » Papildomas mirties dėl nelaimingo atsitikimo draudimas

Papildomas mirties dėl nelaimingo atsitikimo draudimas

Papildomas mirties dėl nelaimingo atsitikimo draudimas - galimybė gauti dvigubai didesnę draudimo išmoką draudžiamojo įvykio atveju. Pasirūpinkite artimaisiais iš anksto, ne tik skaudžiausią gyvenimo akimirką.

Svarbi informacija apie papildomą mirties dėl nelaimingo atsitikimo draudimą:

  • Draudžiamasis įvykis yra nelaimingas atsitikimas, dėl kurio apdraustąjį ištinka mirtis
  • Draudimo suma mokama vieną kartą
  • Draudimo nuo mirties dėl nelaimingo atsitikimo suma negali viršyti gyvybės draudimo sumos
  • Jei apdraustojo mirtį nulėmė nelaimingas atsitikimas, naudos gavėjams bus išmokėta mirties dėl nelaimingo atsitikimo draudimo suma ir gyvybės draudimo suma