Compensa Life » Paslaugos » OncoDrop – draudimas nuo vėžinių susirgimų

OncoDrop – draudimas nuo vėžinių susirgimų

ŠIO DRAUDIMO TIKSLAS

Šis draudimas skirtas 18–65 metų amžiaus žmonėms. Draudimas padeda užsitikrinti finansinę apsaugą vėžinio susirgimo atveju. Pasirašius sutartį draudimo apsauga kartu galioja ir Jūsų vaikams (iki 18 metų amžiaus).

GREITAS SUTARTIES SUDARYMAS

Draudimo sutartį sudarysite internetu, greitai, paprastai ir saugiai. Jums tereikės susipažinti su draudimo sąlygomis, sutikti su jomis, pasirinkti norimą draudimo apsaugos sumą bei atsakyti į kelis klausimus apie savo sveikatą. Jei esate sveiki ir visus klausimus atsakysite neigiamai, galėsite sumokėti pasirinkto periodiškumo įmoką, o draudimo sutartis įsigalios kitą dieną.

PLATI DRAUDIMO APSAUGA

Jei Jūs ar kartu apdrausti nepilnamečiai vaikai susirgtumėte invaziniu vėžiu ir liga būtų pripažinta draudžiamuoju įvykiu, Jums bus išmokėta visa sutartyje numatyta draudimo suma. Diagnozavus neinvazinį, tai yra ankstyvosios stadijos vėžį Jums,  išmokėsime 10 procentų sutartyje numatytos draudimo sumos.

ANTROJI MEDICININĖ NUOMONĖ  

Mūsų partneris „MediGuide“ suteiks Jums galimybę gauti antrąją nuomonę apie Jūsų diagnozę ir ligos gydymą. Ją pateiks pasaulinio lygio medikai, besispecializuojantys vėžinių ligų gydyme ir dirbantys garsiausiuose pasaulio onkologijos centruose. Jums bus pasiūlytas gydymo planas, kuris bus sudarytas atsižvelgiant į Jūsų situaciją ir paremtas naujausiais mokslo patvirtintais gydymo būdais. Antroji nuomonė (diagnozė) ir gydymo pasiūlymas bus pateikti lietuvių kalba. Taip pat turėsite galimybę pasikalbėti su antrąją nuomonę pateikusiais medikais. 

DRAUDIMO SUMOS PASIRINKIMAS

Įvertinę savo poreikius ir galimybes, galėsite pasirinkti vieną iš keturių draudimo sumų ir Jums patogiausią draudimo įmokos mokėjimo periodiškumą: kartą per metus, kas ketvirtį arba kas mėnesį (jei numatoma mokėti įmoka bus ne mažesnė kaip 10 eurų).

DRAUDIMO SUTARTIES LAIKOTARPIS 

Draudimo sutartis sudaroma 5 metų laikotarpiui. Pasibaigus šiam terminui galėsime Jums pasiūlyti sudaryti naują sutartį atnaujintomis sąlygomis.

DRAUDIMO APSAUGOS GALIOJIMAS

„OncoDrop” draudimo apsauga galios iki apdraustajam sueis 70 metų. Tuomet draudimo sutartis ir apsauga nustos galioti ir apdraustajam, ir ta pačia sutartimi apdraustiems jo vaikams. Draudimo apsauga visiems ta pačia sutartimi apsidraudusiems nustos galioti ir tada, jei Jums bus išmokėta draudimo suma dėl invazinio vėžio. Nors draudimo apsauga įsigalios iškart po sutarties sudarymo, jai bus taikomas 180 dienų laukimo periodas. Jei per šį laikotarpį bus diagnozuojamas vėžinis susirgimas, jis nebus laikomas draudžiamuoju įvykiu.  

DRAUDIMO IŠMOKA

Jei Jums bus patvirtintas vėžinis susirgimas, mes išmokėsime draudimo sumą arba jos dalį priklausomai nuo diagnozuotos ligos. Draudimo išmoką sumokėsime ne vėliau kaip per 30 dienų nuo tada, kai gausime visą reikiamą informaciją ir dokumentus, būtinus norint nustatyti vėžinio susirgimo faktą, aplinkybes ir išmokos dydį.   

SVARBU - TEISINGA INFORMACIJA

Vertindami draudimo riziką mes vadovaujamės Jūsų pateikta informacija ir atsižvelgiame į Jūsų amžių  bei sveikatos būklę. Todėl atidžiai perskaitykite pateiktus klausimus ir atsakingai į juos atsakykite.   

DRAUDIMO SUTARTIES NUTRAUKIMAS

Draudimo sutartį galėsite nutraukti raštu įspėję mus prieš 30 dienų. Jei tai atliksite per 30 dienų nuo sutarties sudarymo, grąžinsime Jums visą sumokėtą draudimo įmoką.

Daugiau apie draudimą nuo vėžio skaitykite OncoDrop.lt.


 Dokumentai:

Bendrosios draudimo sąlygos
Specialiosios sąlygos: draudimas nuo vėžinių susirgimų „OncoDrop“ Nr. 016
Ikisutartinė informacija draudėjui, sudarančiam draudimo sutartį nuo vėžinių susirgimų ,,OncoDrop“ (Esminė informacija)
Draudimo nuo vėžinių susirgimų „OncoDrop“ informacinis dokumentas (IPID)
Informacija apie MediGuide antrinę medicininę nuomonę