Compensa Life » Naudinga informacija » Draudžiamųjų įvykių administravimas » Jeigu apdraustasis turi sveikatos draudimą

Atmintinė sveikatos draudimo klientams

Jūs esate apdrausti savanoriškuoju sveikatos draudimu, todėl turite galimybę naudotis aukščiausio lygio gydymo ir sveikatos priežiūros paslaugomis. Pagal savo individualią sveikatos draudimo programą Jūs galėsite padengti diagnostikos, gydymo, profilaktikos, reabilitacijos, vaistų įsigijimo, skiepų, odontologinio gydymo ir įvairių sveikatingumo paslaugų išlaidas.

Siekdami kokybiško aptarnavimo, pateikiame informaciją kaip naudotis sveikatos draudimo kortele bei kreipimosi į gydymo įstaigas tvarką.

 

Kaip veikia sveikatos draudimas ?

Kiekvienas apdraustasis gauna sveikatos draudimo kortelę su unikaliu numeriu.

Su šia kortele Jus aptarnaus tie Partneriai - gydymo, odontologijos ir sveikatingumo įstaigos, vaistinės bei optikos, kurie yra pasirašę bendradarbiavimo sutartis su „Compensa Life“. Tokių įstaigų sąrašą rasite čia.   

Sveikatos draudimo kortele gali naudotis tik tas asmuo, kuris yra apdraustas sveikatos draudimu (Apdraustasis). Kreipdamiesi į gydymo, odontologijos ar sveikatinimo įstaigą, vaistinę arba optiką turėkite asmens tapatybę liudijantį dokumentą ir pačią sveikatos draudimo kortelę.

 

Sveikatos draudimo programos ir sumų (likučių) tikrinimas

Yra keli būdai pasitikrinti savo sveikatos draudimo programą ir sumas (likučius):

1. Norėdami pasitikrinti tik galiojančias programas bei sumas (likučius), tai galite padaryti prisijungus prie sistemos kortele. Tokiu atveju pasirinkite šią skiltį "Sveikatos draudimo sumų patikrinimas su kortele".

Apsilankius svetainėje pirmą kartą sveikatos draudimo kortelę reikės užregistruoti. Tai labai paprasta –  pasirinkite „Registruoti kortelę“ ir įrašę reikalingus kortelės, asmens kodo duomenis užregistruokite ją. Prisiregistruoti Jums reikės tik vieną kartą. Prisijungiant kitą kartą reikės nurodyti kortelės numerį ir susikurtąjį slaptažodį.

Jei pamiršote slaptažodį susisiekite su mumis telefonu 8 5 250 4100 arba elektroniniu paštu sd@compensalife.lt

2. Norėdami pasitikrinti ne tik galiojančias programas bei sumas (likučius), bet ir pasižiūrėti sveikatos draudimo sutarties duomenis bei matyti visų pateiktų prašymų kompensuoti sveikatos draudimo išlaidas ir mokėjimų istoriją, pateikti prašymą kompensuoti patirtas sveikatos draudimo išlaidas Jums reikia prisijungti prie e-health sistemos per elektroninę bankininkystę arba su savo mobiliuoju parašu. Tokiu atveju pasirinkite "Sveikatos draudimo sumų patrikrinimas". 

3. Informaciją apie Jūsų sveikatos draudimo programas ir sumas (likučius) gali suteikti ir Partneris, atsiskaičius už paslaugas.

4. Parašius mums užklausą elektroniniu paštu sd@compensalife.lt 

 

Atsiskaitymas už paslaugas

Jūs visuomet galite savo nuožiūra rinktis įstaigas, kuriose norite gauti Jums reikalingas paslaugas, tačiau atsiskaityti sveikatos draudimo kortele galėsite tik tose įstaigose, kurios su „Compensa Life“ yra sudariusios bendradarbiavimo sutartį. Tokiu atveju patirtos išlaidos bus automatiškai nuskaičiuojamos nuo Jūsų sveikatos draudimo kortelės.

Jei pasirinksite įstaigą, kuri nėra sudariusi bendradarbiavimo sutarties su „Compensa Life“, Jums už paslaugas teks sumokėti savo lėšomis, o išlaidas pagal sveikatos draudimo taisyklių nuostatas ir Jūsų turimą draudimo programą Jums kompensuosime pateiktus prašymą.

Nepamirškite reikalingų dokumentų prašymui užpildyti. Būtinų dokumentų sąrašą rasite paskutiniame šios atmintinės skyriuje.

 

Išlaidų kompensavimas

Norint, kad patirtos išlaidos būtų kompensuojamos, reikia pateikti prašymą.

Pateikti prašymą kompensuoti sveikatos draudimo išlaidas gali tik Apdraustasis, kuriam buvo suteiktos sveikatos priežiūros, odontologijos, sveikatingumo, reabilitacijos paslaugos arba kuris įsigijo vaistus / medicinines prekes.

Prašymą kompensuoti sveikatos draudimo išlaidas galite pateikti Jums patogiu būdu:

  1. Užpildyti elektroninio prašymo formą mūsų interneto svetainėje. „Swedbank“, „SEB“, „Danske Bank“ ir „DNB“ bankų klientai prašymą gali pateikti naudodamiesi prisijungimu per elektroninės bankininkystės sistemą. Mobiliojo ryšio operatorių klientai prašymą pateikti gali prisijungę su savo mobiliuoju parašu. Pasirinkę  prisijungimo būdą turėsite galimybę greičiau ir patogiau pateikti prašymą sveikatos draudimo išmokai gauti. Prisijungus prie  sistemos, formos laukai apie apdraustąjį asmenį užsipildys automatiškai, Jums nereikės jų pildyti rankiniu būdu. Sistema automatiškai suskaičiuos ir bendrą pateikiamų čekių sumą. Pateikę prašymą, nurodytu el. paštu gausite patvirtinimą apie pateikto prašymo įregistravimą sistemoje.
  2. Kitų bankų klientai ir klientai, nenorintys pateikti prašymo per elektroninės bankininkystės sistemą, visą informaciją turės pateikti patys užpildydami prašymą elektroniniu būdu. Norint prašymą pateikti šiuo būdu Jums reikės suvesti apdraustojo asmens kodą bei kortelės numerį.
  3. Užpildytą prašymą raštu ir reikalingų dokumentų skenuotas kopijas galite pateikti elektroniniu paštu sd@compensalife.lt. Pateikiant prašymą šiuo būdu svarbu išsiųsti ne tik reikalingų dokumentų kopijas, bet ir užpildytą prašymo formą. 
  4. Kritinės ligos atveju prašymo formą rasite čia.
  5. Prašymą, kompensuoti patirtas sveikatos draudimo išlaidas, pateikti galite ir atvykus į artimiausią mūsų biurą. Biurų adresus rasite čia.

 

Dokumentai, reikalingi pateikiant prašymą kompensuoti sveikatos draudimo išlaidas

Pateikiant prašymą kompensuoti sveikatos draudimo išlaidas būtina pateikti šiuos dokumentus:

  • Suteiktų diagnostikos, gydymo, profilaktikos, reabilitacijos, skiepų, odontologinio gydymo ir įvairių sveikatingumo paslaugų, įsigytų vaistų / medicininių ar optikos prekių apmokėjimą patvirtinančius dokumentus (sąskaitą - faktūrą ir mokėjimo čekį / kasos pajamų orderį / mokėjimo kvitą). Jei už suteiktas paslaugas arba įsigytas medicinines prekes sumokėjote bankiniu pavedimu, būtinai pridėkite mokėjimą patvirtinantį dokumentą (elektroninį banko išrašą). Jei paslaugas suteikė individualia veikla užsiimantis arba pagal veiklos patentą / pažymą dirbantis asmuo, reikia pridėti šio asmens veiklos liudijimo kopiją.
  • Gydytojo parašu ir sveikatos priežiūros įstaigos antspaudu patvirtintus medicininių dokumentų išrašus ar jų kopijas, kurie patvirtina draudžiamojo įvykio faktą ir aplinkybes, jei norite, kad patirtos išlaidos būtų kompensuojamos iš programų „Ambulatorinis gydymas ir diagnostika“,„Profilaktiniai sveikatos patikrinimai“, „Skiepai“, „Medicininė reabilitacija“, „Odontologija“ ar „Nėščiųjų priežiūra ir gimdymas“.
  • Paskirtų vaistų recepto kopiją, patvirtintą gydymo įstaigos antspaudu, gydytojo antspaudu ir parašu, jei norite, kad patirtos išlaidos būtų kompensuojamos iš programos „Vaistai ir medicinos pagalbos priemonės“. Jei vaistą įsigijote su e-receptu, įsitikinkite, kad čekyje nurodyta informacija apie e-receptą.
  • Gydytojo antspaudu ir parašu patvirtintą recepto kopiją akinių lęšiams ar kontaktiniams lęšiams įsigyti, jei norite, kad patirtos išlaidos būtų kompensuojamos iš programos „Optika“.
  • Receptų ir siuntimų / medicininių dokumentų išrašų pateikti nereikia, jei turite programą „Visos medicininės paslaugos“.

Sveikatos draudimo išlaidas kompensuosime ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų (nebent sutartyje nurodyta kitaip), nuo tos dienos, kai gausime visus reikiamus dokumentus ir informaciją, reikšmingą nustatant draudžiamojo įvykio faktą, aplinkybes ir pasekmes bei draudimo išmokos dydį.

Jei pametėte sveikatos draudimo kortelę arba turite klausimų, maloniai prašome kreiptis į sveikatos žalų skyrių telefonu   8 5 250 4100 arba rašyti el. paštu sd@compensalife.lt