Nedraudžiamieji įvykiai

 

Draudžiamaisiais įvykiais nelaikomi atsitikimai, jei apdraustasis miršta dėl:

 

  • karo, masinių riaušių, radioaktyvaus apnuodijimo (intoksikacijos);

  • savižudybės arba bandymo ją įvykdyti per pirmus trejus nepertraukiamo sutarties galiojimo metus;

  • apdraustojo ar draudėjo veikos, kurioje kompetentinga institucija nustatė tyčinio nusikaltimo požymius;

  • bet kokios ligos, atsiradusios dėl ŽIV arba AIDS, jei ŽIV arba AIDS buvo diagnozuota apdraustajam prieš sudarant sutartį arba per pirmus sutarties galiojimo metus.