Compensa Life » Apie mus » Naujienos » Aktualijų archyvas 2014

Aktualijos

[2021]  [2020]  [2019]  [2018]  [2017]  [2016
[2015]  [2014]  [2013]  [2012]  [2011]  [2010]  [2009]  [2008]  [2007]  [2006]  [2005]  [2004]  [2003]  [2002

Aktuali informacija apie euro įvedimą
2014-08-19

Gerbiami Klientai,

nuo 2015 m. sausio 1 d. Lietuva taps devyniolikta euro zonos nare* ir euras taps oficialia Lietuvos Respublikos valiuta – teisėta mokėjimo ir atsiskaitymo priemonė. To pasekoje litai į eurus bus perskaičiuojami oficialiu lito ir euro kursu: 3,45280 lito už 1 eurą.

Suprasdami, kad valiutos pasikeitimas gali sukelti papildomų klausimų,norime Jus informuoti, kad:

 • Euro įvedimas neturės įtakos Jūsų sudarytų gyvybės draudimo sutarčių galiojimui, t.y. sudarytos sutartys galios toliau.
 • Po euro įvedimo, t.y. nuo 2015-01-01, gyvybės draudimo sutartyse (tame tarpe ir draudimo taisyklėse) nuorodos į litus bus laikomos nuorodomis į eurus, o litais išreikštos pinigų sumos bus perskaičiuojamos į eurus pagal neatšaukiamai nustatytą euro ir lito perskaičiavimo kursą ir suapvalinamos remiantis žemiau nurodytų taisyklių.
  Pavyzdys: nuo 2015 sausio 1 d. draudimo įmokų dydžiai, draudimo sumos, sukaupto kapitalo vertė ir kitos draudimo sutartyje nurodomos sumos litais bus automatiškai perskaičiuotos į eurus pagal oficialų kursą.
 • Nuo 2015 m. sausio 1 d. mokėjimai pagal gyvybės draudimo sutartį turės būti atliekami tik eurais, laikantis žemiau nurodytų perskaičiavimo taisyklių.
 • Remiantis Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymu, patvirtintu 2014 04 17 Nr. XII-828, litų perskaičiavimas į eurus ir apvalinimas bus atliekamas laikantis šių pagrindinių principų:
  - oficialus keitimo kursas yra 1 EUR=3,45280 LTL,
  - apvalinimas atliekamas pagal matematines skaičių apvalinimo taisykles iki dviejų skaičių po kablelio. Jeigu po paskutinio skaitmens, iki kurio apvalinama, skaitmuo yra 5 arba didesnis negu 5, prie paskutinio skaitmens yra pridedamas vienetas, jeigu skaitmuo po paskutinio skaitmens, iki kurio apvalinama, yra mažesnis negu 5, paskutinis skaitmuo lieka nepakitęs.
  Pavyzdys: 100LTL / 3,45280=28,9620 EUR, suapvalinus rezultatas 28,96 EUR.
 • Jūsų patogumui perskaičiuodami sumas iš litų į eurus galite naudotis valiutos konvertavimo skaičiuokle.
 • Aktuali informacija euro įvedimo klausimais pateikiama interneto puslapiuose www.euro.lt ir www.lb.lt

*Aštuoniolika Europos Sąjungos valstybių narių: Airija, Austrija, Belgija, Estija, Ispanija, Italija, Graikija, Kipras, Latvija, Liuksemburgas, Malta, Nyderlandai, Portugalija, Prancūzija, Slovėnija, Slovakija, Suomija ir Vokietija šiuo metu sudaro euro zoną.

Jeigu turite klausimų, ar reikalinga papildoma informacija, prašome rašyti elektroninio pašto adresu info@compensalife.lt, skambinti klientų aptarnavimo telefonu (8 5) 271 1414 arba atvykti į artimiausią mūsų biurą darbo dienomis nuo 9.00 val. iki 18.00 val.

Pagarbiai,
Compensa Life Vienna Insurance Group SE Lietuvos filialas