Compensa Life » Apie mus » Naujienos » Aktualijų archyvas 2017

Aktualijos

[2021]  [2020]  [2019]  [2018]  [2017]  [2016
[2015]  [2014]  [2013]  [2012]  [2011]  [2010]  [2009]  [2008]  [2007]  [2006]  [2005]  [2004]  [2003]  [2002

AKCIJOS „PASIRŪPINKITE SAUGIA SAVO IR VAIKŲ ATEITIMI“ SĄLYGOS
2017-12-29

 

 

AKCIJOS „PASIRŪPINKITE SAUGIA SAVO IR VAIKŲ ATEITIMI“ SĄLYGOS
2018 01 01

 1. Akcijos pavadinimas „Pasirūpinkite saugia savo ir vaikų ateitimi(toliau – Akcija).
 2. Akcijos laikotarpis: nuo 2018 01 01 iki 2018 03 31, skirstomas į tris etapus:
  1. I etapas: 2018 01 01 – 2018 01 31;
  2. II etapas: 2018 02 01 – 2018 02 28;
  3. III etapas: 2018 03 01 – 2018 03 31.
 3. Akcijos prizas pliušinis žaislas su kuprine (toliau – Prizas). Kiekvieno Akcijos etapo prizinį fondą sudaro 200 Prizų.
 4. Akcijos organizatorius Compensa Life Vienna Insurance Group SE Lietuvos filialas (toliau – Draudimo bendrovė)
 5. Akcijoje dalyvauja Draudimo bendrovės klientai - draudėjai (fiziniai asmenys) (toliau – Akcijos dalyviai), Akcijos galiojimo laikotarpiu sudarę naują gyvybės draudimo sutartį ir apdraustuoju nurodę bent vieną nepilnametį vaiką iki 10 metų amžiaus (toliau – Draudimo sutartis). Draudimo sutartis turi įsigalioti Akcijos laikotarpiu. Sutarties įsigaliojimas vertinamas pagal sumokėtos pirmos įmokos datą.  
 6. Laimėtojai (Draudėjai) bus išrinkti atsitiktinės atrankos būdu iš atitinkamu Akcijos etapu įsigaliojusių Draudimo sutarčių:
  1. 2018 m. vasario 15 d. bus atrinkti I-ojo Akcijos etapo laimėtojai.
  2. 2018 m. kovo 15 d. bus atrinkti II-ojo Akcijos etapo laimėtojai.
  3. 2018 m. balandžio 13 d. bus atrinkti III-ojo Akcijos etapo laimėtojai.

                      Laimėtojų atranką vykdys Draudimo bendrovės sudaryta 3 narių komisija.

 1. Prizų įteikimas:
  1. Su laimėtojais bus susisiekta asmeniškai Draudimo sutartyje nurodytu telefono numeriu ir (arba) elektroninio pašto adresu. Be to, kiekvieno laimėtojo vardas ir pirmoji pavardės raidė, bei gyvenamasis miestas bus viešai paskelbti Draudimo bendrovės interneto tinklalapyje www.compensalife.lt
  2. Akcijos dalyvis laimėtą Prizą privalo atsiimti per 30 kalendorinių dienų nuo jo paskelbimo Akcijos laimėtoju dienos Draudimo bendrovės centriniame biure: adresu Ukmergės g. 280, Vilnius, arba Akcijos laimėtojui pageidaujant – kitame su  Draudimo bendrove suderintame jos klientų aptarnavimo padalinyje. 
  3. Neatsiėmus laimėto Prizo per 30 kalendorinių dienų nuo Akcijos laimėtojo paskelbimo dienos, prarandama teisė į Prizą. Neatsiimtas Prizas lieka Draudimo bendrovės nuosavybe.
  4. Atsiimant Prizą būtina pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
  5. Prizas į pinigus ar kitus prizus nekeičiamas.
 1. Kitos sąlygos:
  1. Draudimo bendrovė turi teisę viešai savo interneto tinklalapyje skelbti Akcijos laimėtojo(-ų) vardą(-us) ir pavardės pirmąją raidę bei gyvenamąjį miestą.
  2. Dalyvaudami Akcijoje Akcijos dalyviai įsipareigoja susipažinti su Akcijos sąlygomis, jų laikytis ir sutinka, kad jų asmens duomenys būtų tvarkomi šiose sąlygose nurodytos Akcijos vykdymo ir susijusiais tikslais.
  3. Jei nepavyksta susisiekti su Akcijos laimėtoju dėl nuo Draudimo bendrovės nepriklausančių priežasčių arba Akcijos laimėtojas atsisako laikytis Akcijos sąlygų, laimėjimas yra anuliuojamas ir prarandama teisė į Prizą.
  4. Visa informacija apie Akciją paskelbta www.compensalife.lt

Draudimo bendrovė pasilieka sau teisę keisti Akcijos sąlygas apie tai paskelbiant aukščiau nurodytame interneto tinklalapyje ne vėliau kaip pakeitimų įsigaliojimo dieną.