Compensa Life » Apie mus » Naujienos » Aktualijų archyvas 2020

Aktualijos

[2021]  [2020]  [2019]  [2018]  [2017]  [2016
[2015]  [2014]  [2013]  [2012]  [2011]  [2010]  [2009]  [2008]  [2007]  [2006]  [2005]  [2004]  [2003]  [2002

Nuo 2020 m. balandžio 1d., EAB Fund Management Ltd sprendimu bus atlikti pakeitimai šio fondų valdytojo valdomame Elite Alfred Berg Active Focus fonde
2020-03-31

Dėl investavimo krypčių pasikeitimų

Informacija aktuali klientams, turintiems investicinius gyvybės draudimo produktus bei pasirinkusiems  investavimo kryptį Elite Alfred Berg Active Focus.

2020 m. balandžio 01 d. EAB Fund Management Ltd sprendimu bus atlikti žemiau nurodyti pakeitimai šio fondų valdytojo valdomame Elite Alfred Berg Active Focus fonde:

 

  •   Fondo pavadinimo pakeitimas:

·         iš „Elite Alfred Berg Active Focus“ į „Elite Alfred Berg Europe Focus“.

 

  •   Investavimo strategijos pasikeitimas:

·         Pagal ligšiolinę investavimo politiką, fondo turtas buvo investuojamas į Europos Ekonominės Erdvės vertybinius popierius. Po pakeitimo ji bus apibrėžta kaip investicijos į Europos vertybinius popierius;

·         Fondų valdytojų teigimu, pagrindiniai pokyčiai yra susiję su Jungtinės Karalystės (dėl Brexit) ir Šveicarijos įtraukimu į investuojamų rinkų sąrašą.

 

  • Lyginamojo indekso pakeitimas:

·          Fondo lyginamuoju indeksu taps MSCI Europe NR EUR, kuris geriau atitinka fondo portfelio struktūrą.

 

Fondo akcijų klasės rūšis, ISIN kodas bei rizikos lygis išlieka nepakitę.

Pakeitimai įvyks automatiškai.  Tad jei pageidaujate ir toliau pagal draudimo sutartį sukauptą sumą bei mokėtinas draudimo įmokas sieti su kryptimi „Elite Alfred Berg Europe Focus“, jokių papildomų veiksmų Jums atlikti nereikia.

Jei dėl aukščiau išdėstytų pakeitimų norėtumėte pakeisti investavimo krypčių pasirinkimą, tokie pakeitimai Jums bus atliekami nemokamai iki 2020 m. balandžio 8 d.

Klientai, pageidaujantys pakeisti savo draudimo sutarties sukauptos sumos investavimo struktūrą arba draudimo įmokų investavimo planą, pakeitimus galės atlikti bet kuriuo metu pateikdami atitinkamą prašymą e-life sistemoje arba kreipdamiesi į savo draudimo konsultantą.

Jei turėtumėte klausimų, maloniai prašome Jus kreiptis į Klientų aptarnavimo skyrių telefonu: +370 5 250 4000 arba elektroniniu paštu info@compensalife.lt.

Rytojus prasideda šiandien!

Jūsų Compensa Life VIG SE Lietuvos filialas