Compensa Life » Apie mus » Naujienos » Aktualijų archyvas 2019

Aktualijos

[2021]  [2020]  [2019]  [2018]  [2017]  [2016
[2015]  [2014]  [2013]  [2012]  [2011]  [2010]  [2009]  [2008]  [2007]  [2006]  [2005]  [2004]  [2003]  [2002

Informacija dėl Evli Russia fondo susijungimo nuo balandžio 18 dienos
2019-04-09

Gerbiamas Kliente,

šiuo pranešimu informuojame Jus apie pokyčius, susijusius su Jūsų pasirinktomis investavimo kryptimis pagal gyvybės draudimo sutartį, sudarytą su Compensa Life Vienna Insurance Group SE.

Mes nuolat siekiame užtikrinti savo Klientams didžiausią investicijų pelningumą, patrauklų investavimo krypčių pasirinkimą, o taip pat reaguojame į pokyčius rinkoje.

Nuo 2015 metų  aktyviai nebesiūlome investavimo krypties Evli Russia, tačiau Klientai, pasirinkę ją  iki atitinkamų pasikeitimų, turėjo galimybę ir toliau sieti savo investicijas su šiuo fondu.

Nuo 2019 04 18 Evli Fund Management Company Ltd, valdanti Evli Russia fondą, nusprendė sujungti jį su Evli Gem fondu. Atsižvelgiant į tai, kad Evli Gem fondo investavimo strategija  (investicijos į besivystančias rinkas, 5% į Rusijos rinką) iš esmės skiriasi nuo Evli Russia fondo (investuojančio 100% į Rusijos rinką), taip pat skiriasi fondų rizikos kategorija, manome, kad besąlyginis investicijų perkėlimas po susijungimo į naują fondą pažeistų mūsų pareigą elgtis geriausiais Kliento interesais.

Atitinkamai informuojame Jus, kad

  • Nuo 2019 m. balandžio 18 d., 12 val. nebebus galimybės susieti draudimo įmokų ir sukauptos sumos pagal draudimo sutartis su Evli Russia investavimo kryptimi;
  • Investuotos lėšos iš Evli Russia fondo bus sugrąžintos Compensa Life Vienna Insurance Group SE iki 2019 m. balandžio 26 d. Tuomet Jūsų pagal draudimo sutartį sukauptą sumą bei gaunamas draudimo įmokas mes paskirstysime pagal žemiau nurodytas sąlygas, atsižvelgiant į Evli Russia investicinių vienetų kainą buvusią 2019 m. balandžio 18 d.

 Todėl prašome Jūsų:

  • Susipažinti su visomis mūsų siūlomomis investavimo kryptimis ir pasirinkti, kur investuoti naikinamoje Evli Russia investavimo kryptyje sukauptas lėšas ir mokamas draudimo įmokas. Išsamią informaciją apie Compensa Life Vienna Insurance Group SE Lietuvos filialo visas siūlomas investavimo kryptis Jūs galite rasti adresu www.compensalife.lt;
  • Ne vėliau kaip iki 2019 m. balandžio 18 d., per E-life sistemą, atvykę į klientų aptarnavimo padalinį arba kreipdamiesi į savo draudimo konsultantą raštu informuoti mus apie savo sprendimą.

! Prieš atliekant investavimo plano ir sukauptos sumos investavimo struktūros pakeitimus Jūsų gali būti paprašyta užpildyti investavimo žinių, patirties ir rizikos toleravimo lygio nustatymo anketą.

Negavę Jūsų atsakymo iki aukščiau nurodyto laiko mes būsime priversti naikinamoje kryptyje sukauptas lėšas ir mokamas draudimo įmokas pervesti į panašiausios kategorijos investavimo kryptį iš mūsų siūlomų investavimo krypčių. Atsižvelgiant į rizikos lygį, pasirinktą turto klasę ir investicinę geografiją naikinamam fondui Evli Russia artimiausia yra Parvest Equity Russia investavimo kryptis. Todėl negavus kitokio Jūsų sprendimo, investicijos pagal sutartį nuo 2019 m. balandžio 18 d. bus susietos su ja. Jums tai papildomai nieko nekainuos.

 

Jei turėtumėte klausimų, maloniai prašome Jus kreiptis į Klientų aptarnavimo skyrių telefonu: +370 5 250 4000 arba elektroniniu paštu info@compensalife.lt.

 

Compensa Life Vienna Insurance Group SE Lietuvos filialas