Compensa Life » Apie mus » Naujienos » Aktualijų archyvas 2020
Informacija klientams dėl Compensa Life padalinių veiklos nuo 2020-10-28 d.

Aktualijos

[2020]  [2019]  [2018]  [2017]  [2016]  [2015
[2014]  [2013]  [2012]  [2011]  [2010]  [2009]  [2008]  [2007]  [2006]  [2005]  [2004]  [2003]  [2002

Svarbi informacija Investicinio gyvybės draudimo klientams dėl sutarčių pakitimų nuo 2021-01-01
2020-12-15

Gerbiama(-as) Kliente,

Informuojame, kad nuo 2021 m. sausio 01 d. keisis Compensa Life Vienna Insurance Group SE Lietuvos filialo (toliau – Compensa Life) Investicinio draudimo sutarčių administravimo tvarka (toliau – Tvarka). Prašome susipažinti su naujausia Tvarkos redakcija čia.

Vadovaujantis šia Tvarka yra vykdomas investavimo krypčių priskyrimas, investicinių vienetų apskaičiavimas, sukauptos sumos investavimo struktūros nustatymas, kitos operacijos pagal visas investicinio gyvybės draudimo sutartis, sudarytas su Compensa Life.
Pakeitimai yra susiję su valdymo mokesčio, kurį taiko investicinio fondo, sudarančio investavimo kryptį, valdytojas, nuolaidų paskirstymu mūsų klientams. Tais atvejais, kai Compensa Life gaus atitinkamas nuolaidas iš fondų valdymo įmonių, jas paskirstys klientams Tvarkoje nustatytomis sąlygomis.

Pakeitimai atliekami siekiant atitikti geriausią rinkos praktiką, formuojamą priežiūros institucijos rekomendacijomis. Pažymėtina, kad dėl jų klientų padėtis tik pagėrės. Todėl nauja Tvarka įsigalios aukščiau nurodytą dieną ir galios visoms investicinio gyvybės draudimo sutartims, sudarytoms su Compensa Life.

Tuo atveju, jei Tvarkos pakeitimai Jums būtų nepriimtini, turite teisę prieštarauti jiems pateikdamas atitinkamą rašytinį pranešimą ne vėliau kaip prieš 7 (septynias) kalendorines dienas iki numatomų pakeitimų įsigaliojimo dienos bei nurodydamas pagrįstas savo prieštaravimo priežastis. Jei nurodytais terminais negausime prieštaravimų, bus laikoma, kad draudėjas sutiko su atitinkamais pakeitimais.

Jei turėtumėte klausimų, maloniai prašome Jus kreiptis į Klientų aptarnavimo skyrių telefonu: +370 5 250 4000 arba elektroniniu paštu info@compensalife.lt.

 

Rytojus prasideda šiandien!

Jūsų Compensa Life VIG SE