Compensa Life » Apie mus » Naujienos » Aktualijų archyvas 2015

Aktualijos

[2021]  [2020]  [2019]  [2018]  [2017]  [2016
[2015]  [2014]  [2013]  [2012]  [2011]  [2010]  [2009]  [2008]  [2007]  [2006]  [2005]  [2004]  [2003]  [2002

"ALFRED BERG" investavimo krypčių susijungimas
2015-08-27

Informacija aktuali klientams, turintiems investicinius gyvybės draudimo produktus bei pasirinkusiems "Alfred Berg Small Cap Finland" ir "Alfred Berg Obligaatio" investavimo kryptis.

Nuo 2015 m. rugpjūčio 31 d. krypties valdytojų sprendimu yra naikinamos aukščiau nurodytos investavimo kryptys, atitinkamai:

  •  "Alfred Berg Small Cap Finland" kryptis bus prijungta prie "Alfred Berg Finland" krypties, o
  • "Alfred Berg Obligaatio" kryptis bus prijungta prie "Alfred Berg Fixed Income Allocation Fund" krypties.

Kryptys jungiamos dėl santykinai nedidelio jų dydžio, taip pat dėl to, kad jų investavimo strategijos iš dalies sutampa su kitų "Alfred Berg" grupės krypčių investavimo strategijomis.

Jei negausime kitokio Jūsų nurodymo, Jūsų investavimo plane ir/arba sukauptos sumos investavimo struktūroje 2015 m. rugpjūčio 31 d. bus automatiškai atlikti tokie pakeitimai:

  • investavimo kryptis "Alfred Berg Small Cap Finland" bus automatiškai pakeista į "Alfred Berg Finland",
  • investiciniai vienetai, susieti su investavimo kryptymi "Alfred Berg Small Cap Finland", automatiškai bus susieti su investavimo kryptimi "Alfred Berg Finland",
  • investavimo kryptis "Alfred Berg Obligaatio" bus automatiškai pakeista į "Alfred Berg Fixed Income Allocation Fund",
  • investiciniai vienetai, susieti su investavimo kryptymi "Alfred Berg Obligaatio", automatiškai bus susieti su investavimo kryptimi "Alfred Berg Fixed Income Allocation Fund".

Šie pokyčiai neįtakos kitų Jūsų galiojančios gyvybės draudimo sutarties sąlygų.

Jei šie pokyčiai Jums priimtini ir pageidaujate savo sukauptą sumą bei mokėtinas draudimo įmokas sieti su kryptimis "Alfred Berg Finland" ar "Alfred Berg Fixed Income Allocation Fund" jokių papildomų veiksmų Jums atlikti nereikia.

Klientai, ateityje pageidaujantys pakeisti savo gyvybės draudimo sutarties sukauptos sumos investavimo struktūrą arba draudimo įmokų investavimo planą, pakeitimus galės atlikti bet kuriuo metu.

"Alfred Berg Small Cap Finland" jungimasis su "Alfred Berg Finland"

Didžiąją dalį turto "Alfred Berg Small Cap Finland" kryptis yra investavusi į smulkias ir vidutines Suomijos įmones, kurių akcijomis prekiaujama biržoje. Pagal "Alfred Berg Finland" investavimo politiką, didžioji krypties turto dalis turi būti investuota į biržines Suomijos bendroves.

Abi kryptys yra aktyviai valdomos, portfelio valdymo strategija siekiama prisiimti nuosaikią riziką, o ilguoju laikotarpiu viršyti lyginamojo indekso rezultatus. "Alfred Berg Small Cap Finland" prijungus prie veiklą tęsiančios "Alfred Berg Finland" - investavimo krypties rizikos pobūdis nepasikeis. Jungiamosios krypties ir veiklą tęsiančios krypties rizikingumo lygis lieka toks pats, t.y. 6 (pagal skalę nuo 1 iki 7, kur 1 yra mažiausios rizikos kategorija, o 7 – didžiausios rizikos kategorija).

"Alfred Berg Obligaatio" jungimasis su "Alfred Berg Fixed Income Allocation Fund"

"Alfred Berg Obligaatio" kryptis daugiausia investuoja į eurais denominuotas fiksuoto pajamingumo priemones. Veiklą tęsianti "Alfred Berg Fixed Income Allocation Fund" kryptis investuoja į fiksuoto pajamingumo turtą visame pasaulyje. "Alfred Berg Obligaatio" ir "Alfred Berg Fixed Income Allocation Fund" krypčių portfelis valdomas laikantis griežtos taktikos, kuria siekiama išsaugoti kapitalo vertę ir užtikrinti grąžą ilguoju laikotarpiu. "Alfred Berg Fixed Income Allocation Fund" krypties rizikingumas yra 4, t. y. aukštesnis nei "Alfred Berg Obligaatio", kuris buvo įvertintas 3 (pagal skalę nuo 1 iki 7, kur 1 yra mažiausios rizikos kategorija, o 7 – didžiausios rizikos kategorija).

Jei dabar ar ateityje turėtumėte klausimų, maloniai prašome Jus kreiptis į Klientų aptarnavimo skyrių telefonu: +370 5 250 4000 arba elektroniniu paštu info@compensalife.lt.