Compensa Life » Apie mus » Naujienos » Aktualijų archyvas 2015

Aktualijos

[2021]  [2020]  [2019]  [2018]  [2017]  [2016
[2015]  [2014]  [2013]  [2012]  [2011]  [2010]  [2009]  [2008]  [2007]  [2006]  [2005]  [2004]  [2003]  [2002

"ALFRED BERG" investavimo krypčių pakeitimai
2015-11-30

Informacija aktuali klientams, turintiems investicinius gyvybės draudimo produktus bei pasirinkusiems "Alfred Berg Finland", "Alfred Berg Europe" ir "Alfred Berg Optimal" investavimo kryptis.

Nuo 2015 m. gruodžio mėn. 01 d. krypčių valdytojo Alfred Berg Fund Company Ltd. sprendimu keičiami investavimo krypčių pavadinimai žemiau nurodyta tvarka:

Kryptis “Alfred Berg Finland” keičia pavadinimą į “Alfred Berg Finland Focus Fund”;

Kryptis “Alfred Berg Europe” keičia pavadinimą įAlfred Berg Active Focus Fund’;

Kryptis “Alfred Berg Optimal” keičia pavadinimą įAlfred Berg Optimal Allocation Fund”

 

Šie pokyčiai neįtakos Jūsų galiojančios gyvybės draudimo sutarties sąlygų. Jei pageidaujate ir toliau savo sukauptą sumą bei mokėtinas draudimo įmokas sieti su kryptimis “Alfred Berg Finland Focus Fund”, “Alfred Berg Active Focus Fund”, ”Alfred Berg Optimal Allocation Fund”j okių papildomų veiksmų Jums atlikti nereikia.

 

Pateikiame investavimo krypčių investavimo politikas:

Krypties “Alfred Berg Finland Focus Fund” investavimo politika

Alfred Berg Finland Focus Fund tai akcijų kryptis, investuojanti savo lėšas į akcijas, kotiruojamas Suomijos reguliuojamose rinkose. Kryptis siekia ilgalaikėje perspektyvoje viršyti vidutinį pelną, gaunamą iš Suomijos akcijų rinkų. Maksimalus vienos įmonės svoris yra ribojamas iki 10 proc., grynieji pinigai gali sudaryti ne daugiau kaip 15 proc. krypties lėšų. Kryptis turi apie 30 – 40 skirtingų akcijų rūšių. Krypties investicijų grąža bus reinvestuojama.

Krypties “Alfred Berg Active Focus Fund” investavimo politika

Alfred Berg Active Focus Fund kryptis daugiausia investuoja į diversifikuotą akcijų portfelį Europos ekonominėje erdvėje. Kryptis siekia ilgalaikėje perspektyvoje viršyti vidutinį pelną, gaunamą iš Europos akcijų rinkos ir tokiu būdu ateityje padidinti investuoto į kryptį kapitalo vertę. Pagrindinį dėmesį krypties portfelis skiria laukiamai iš įmonių grąžai, o ne lyginamiesiems įmonių svoriams baziniuose įmonių vertinimuose, nes investavimui yra pasirenkamos tik geriausios įmonės. Krypties investicijų grąža bus reinvestuojama.

Krypties “Alfred Berg Optimal Allocation Fund” investavimo politika

Alfred Berg Optimal Allocation Fund krypties tikslas yra, naudojant diversifikuotas lėšas ilgalaikėje perspektyvoje pasiekti vertės padidėjimo. Kryptis neturi oficialaus bazinio indekso. Kryptis lėšas investuoja į akcijų ir fiksuoto pajamingumo instrumentų rinkas, daugiausia per tarpusavio fondų, kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius subjektų (UCITS) ir alternatyvų investicinių fondų, įsteigtų Europos ekonomikos erdvės valstybėje arba trečioje šalyje vienetus. Priklausomai nuo situacijos rinkoje, savo lėšas kryptis investuoja į skirtingus geografinius regionus ir į išvestinius sandorius. Krypties investicijų grąža bus reinvestuojama.

 

Klientai, pageidaujantys pakeisti savo draudimo sutarties sukauptos sumos investavimo struktūrą arba draudimo įmokų investavimo planą, pakeitimus galės atlikti bet kuriuo metu.

Jei dabar ar ateityje turėtumėte klausimų, maloniai prašome Jus kreiptis į Klientų aptarnavimo skyrių telefonu 8 5 250 40 00 arba elektroniniu paštu info@compensalife.lt