Compensa Life » Apie mus » Naujienos » Aktualijų archyvas 2017

Aktualijos

[2021]  [2020]  [2019]  [2018]  [2017]  [2016
[2015]  [2014]  [2013]  [2012]  [2011]  [2010]  [2009]  [2008]  [2007]  [2006]  [2005]  [2004]  [2003]  [2002

Specialus gyventojų turto draudimo pasiūlymas „COMPENSA LIFE“ klientams "IŠSKIRTINĖS SĄLYGOS TIK JUMS"
2017-04-10

 

1. PASIŪLYMO SĄLYGOS:

1.1. Pasiūlymo galiojimo laikotarpiu, kiekvienam „Compensa Life“ klientui sudarant pradines ir (arba) atnaujinant draudimo bendrovėje ADB „Compensa Vienna Insurance Group“ gyventojų turto draudimo sutartis, kuriomis yra draudžiamas nekilnojamas ir/ar kilnojamas turtas, suteikiama 40 proc. nuolaida.

1.2. Pasiūlymas galioja laikotarpiu nuo 2017 m. balandžio 6 d. iki 2017 m. gruodžio 31 d. (toliau – laikotarpis) sudarant 1.1. punkte nurodytas draudimo sutartis, kurių galiojimo trukmė – ne trumpesnė kaip 12 (dvylika) mėnesių.

1.3. Pasiūlymo sąlygos taikomos tik „Compensa Life“ klientams, t.y. draudėjui sudariusiam Gyvybės draudimo sutartį su Compensa Life Vienna Insurance Group SE Lietuvos filialu.

1.4. Nuolaida taikoma nuo Gyventojų turto draudimo standartinės draudimo įmokos, apskaičiuotos naudojantis Cportal sistema.

1.5. Pasiūlymas galioja tik Gyventojų turto draudimo sutartims, kuriomis draudžiamas:

  • Nuolat gyvenamas būstas ir jame esantis kilnojamasis turtas Išvardintų rizikų ar Visų rizikų draudimu.
  • Nekilnojamas turtas (NT) ir/ar Kilnojamas turtas (KT) + Turto valdytojo civilinė atsakomybė (CA) (1500 EUR) ir/ar Asmens civilinė atsakomybė (ACA) (1500 EUR).

1.6. Pasiūlymo sąlygos gali būti taikomos tiek naujai sudaromoms, tiek atnaujinamoms gyventojų turto draudimo sutartims.

 2. PAPILDOMOS PASIŪLYMO SĄLYGOS:

2.1. „Compensa Life“ klientui, sudariusiam ir apmokėjusiam Gyventojų turto draudimo sutartį, sugeneruojamas papildomas 40 % nuolaidos - individualus kodas, kuriuo jis gali:

  • Apdrausti dar vieną jam nuosavybės teise priklausantį draudimo objektą.
  • Perleisti kitam draudėjui naudotis papildomos nuolaidos individualiu kodu.

2.2. Papildomas nuolaidos individualus kodas draudėjui sugeneruojamas ir perduodamas „Compensa Life“ klientui el. paštu, paprastu paštu arba telefonu.

2.3. Papildomas individualus nuolaidos kodas gali būti taikomas tik Gyventojų turto draudimo sutarčiai.

2.4. Papildomas individualus nuolaidos kodas gali būti taikomas tik kitai Gyventojų turto draudimo sutarčiai.

2.5. Papildomas nuolaidos individualus kodas negali būti taikomas tai pačiai gyventojų turto draudimo sutarčiai, dėl kurios sudarymo jis yra išduodamas.

2.6. Papildomos nuolaidos individualus kodas gali būti taikomas tik Gyventojų turto draudimo sutartims, kuriomis draudžiamas:

  • Nuolat gyvenamas būstas ir jame esantis kilnojamasis turtas Išvardintų rizikų ar Visų rizikų draudimu;
  • Nekilnojamas turtas (NT) ir/ar Kilnojamas turtas (KT) + Turto valdytojo civilinė atsakomybė (CA) (1500 EUR) ir/ar Asmens civilinė atsakomybė (ACA) (1500 EUR).
  • Ne nuolat gyvenamas būstas Išvardintų rizikų draudimu.
  • Gyventojų turto draudimo sutartis sudaromos, kurių galiojimo trukmė – ne trumpesnė kaip 12 (dvylika) mėnesių.

2.7. Papildomas individualus nuolaidos kodas suteikiamas tik tuo atveju, jei „Compensa Life“ klientas sudaro Gyventojų turto draudimo sutartį su ADB „Compensa Vienna Insurance Group“.

2.8. „Compensa Life“ klientas ar kitas būsto savininkas prieš sudarydamas ADB „Compensa Vienna Insurance Group“ Gyventojų turto draudimo sutartį privalo informuoti Draudiką apie turimą papildomą nuolaidos individualų kodą.

2.9. Papildomas individualus nuolaidos kodas galioja iki 2017 m. gruodžio 31 d.

2.10. Papildomas nuolaidos individualus kodas į pinigus ar kitas dovanas nekeičiamas.

2.11. Nuolaidos nesumuojamos.

 3. BENDROSIOS SĄLYGOS:

 3.1. Pasiūlymo sąlygos gali būti taikomos tik naudojantis ADB „Compensa Vienna Insurance Group“ kontaktų centro paslaugomis, t.y. gali būti sudaromos tik trumpuoju telefonu 19111.

3.2. Visoms 1.1. punkte nurodytoms ir sudarytoms draudimo sutartims galioja jose nurodytos draudimo sąlygos ir taisyklės, o draudimo sutartys sudaromos vadovaujantis nustatyta tvarka, Gyventojų turto draudimo taisyklėmis bei Gyventojų turto draudimo metodiniais nurodymais.

3.3. Pasiūlyme nurodytos draudimo sąlygos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo.