Compensa Life » Naudinga informacija » Investavimas » Investavimo krypčių apžvalgos

Žemo rizikingumo investavimo kryptys

Bond portfolio 
C-QUADRAT ARTS TR Bond H 
Elite Alfred Berg Yield Fund 


Vidutinio rizikingumo investavimo kryptys

C-QUADRAT ARTS TR Balanced H 
C-QUADRAT ARTS TR Global - AMI H 
Elite Alfred Berg Optimal Allocation Fund 

Aukšto rizikingumo investavimo kryptys

Avaron Emerging Europe Fund 
BNP Paribas Asia ex-Japan Equity 
BNP Paribas Emerging Equity 
BNP Paribas Japan Equity 
BNP Paribas US Growth 
Elite Alfred Berg Europe Focus Fund 
Elite Alfred Berg Finland Focus Fund 
BNP Paribas Europe Emerging Equity 
(neplatinama)
BNP Paribas Russia Equity 
(neplatinama)
Žemo rizikingumo investavimo kryptys

Bond portfolio 
C-QUADRAT ARTS TR Bond H 
Elite Alfred Berg Yield Fund 
2 - % per metus

Vidutinio rizikingumo investavimo kryptys

C-QUADRAT ARTS TR Balanced H 
C-QUADRAT ARTS TR Global - AMI H 
Elite Alfred Berg Optimal Allocation Fund 
2 - % per metus

Aukšto rizikingumo investavimo kryptys

Avaron Emerging Europe Fund 
BNP Paribas Asia ex-Japan Equity 
BNP Paribas Emerging Equity 
BNP Paribas Japan Equity 
BNP Paribas US Growth 
Elite Alfred Berg Europe Focus Fund 
Elite Alfred Berg Finland Focus Fund 
BNP Paribas Europe Emerging Equity (neplatinama)
BNP Paribas Russia Equity (neplatinama)
2 - % per metus

Visa pateikta informacija apie investicinius produktus negali būti interpretuojama kaip rekomendacija, pasiūlymas ar raginimas sudaryti draudimo sutartį ir/ar pasirinkti konkrečias investavimo kryptis.

Visa investavimo rizika tenka Draudėjui: visos investicinės pajamos ar visas nuostolis, gauti investuojant lėšas pagal Draudėjo pasirinktas investavimo kryptis, atitinkamai keičia investicinių vienetų kainą, kuri gali tiek didėti, tiek mažėti.

Kiekvienas investicinis veiksmas yra susijęs su rizika, t.y. galimais nuostoliais ar nepateisintais lūkesčiais.

Ankstesnio laikotarpio investavimo rezultatai negarantuoja pajamų ateityje.

Ankstesnio laikotarpio investicijų vertės pokyčiai nebūtinai rodo būsimus vertės pokyčius.

Investavimas negarantuoja investuotų lėšų vertės išsaugojimo.

Draudėjas yra atsakingas už priimtus sprendimus, todėl prieš sudarydamas investicinio draudimo sutartį ar pasirinkdamas investavimo kryptis privalo:
- išsamiai ir atsakingai susipažinti su taikytinomis draudimo taisyklėmis (Bendrosiomis draudimo sąlygomis, Specialiosiomis sąlygomis), taikomais Mokesčiais ar kitais atskaitymais (Kainynu), investavimo krypčių apžvalgomis, investicinio draudimo sutarčių administravimo tvarka bei kitomis draudimo sutarties sąlygomis;
- įvertinti visą aukščiau nurodytą investavimo riziką, o esant poreikiui - konsultuotis su ekspertais.

Investicinio fondo valdytojas ir Draudikas nėra atsakingi už investavimo krypties investicinių vienetų vertės pokyčius. Draudikas siekia maksimaliai užtikrinti pateikiamos informacijos patikimumą, tačiau už informacijos, kurią parengė investicinio fondo valdytojas, išsamumą ir teisingumą, neatsako.