Jūsų naudojama naršyklė nėra palaikoma šiame puslapyje

Šiuo metu Jūs naudojate nepalaikomą naršyklę Prašome instaliuoti vieną iš daugelio palaikomų naršyklių Uždaryti šį langą Dėmesio! Uždarius šį langą sistema bandys funkcionuoti, tačiau tikėtina, jog neveiks net ir kritinio lygio sistemos funkcionalumas

Investavimo vienetų kainos

Nuo:
Iki:

Dokumentai

Pavadinimas lietuvių k. anglų k.
Investavimo krypčių apžvalgos
Pagrindinis informacinis dokumentas

Paskutinės dienos pajamingumas išrinktajam periodui (2022-08-10)

Nuo paskutinės kainos 1 mėn. 3 mėn. 6 mėn. 9 mėn. Nuo metų pradžios 1 metai 2 metai * 3 metai * Nuo veikimo pradžios * Išrinktas periodas
1,6% 8,3% 11,2% -1,3% -10,1% -11,2% -2,3% 14,6% 17,4% 15,3% 6,9%
* - % per metus

Fondo vertė EUR

Investavimo vienetų kainos

Data Investicinio vieneto kaina Investicinio vieneto kaina
2022-07-25 506,810000EUR 506,810000EUR
2022-07-26 500,700000EUR 500,700000EUR
2022-07-27 519,490000EUR 519,490000EUR
2022-07-28 528,240000EUR 528,240000EUR
2022-07-29 537,180000EUR 537,180000EUR
2022-08-01 531,230000EUR 531,230000EUR
2022-08-02 533,570000EUR 533,570000EUR
2022-08-03 545,780000EUR 545,780000EUR
2022-08-04 543,510000EUR 543,510000EUR
2022-08-05 546,110000EUR 546,110000EUR
2022-08-08 541,930000EUR 541,930000EUR
2022-08-09 534,990000EUR 534,990000EUR
2022-08-10 543,710000EUR 543,710000EUR

Visa pateikta informacija apie investicinius produktus negali būti interpretuojama kaip rekomendacija, pasiūlymas ar raginimas sudaryti draudimo sutartį ir/ar pasirinkti konkrečias investavimo kryptis.

Visa investavimo rizika tenka Draudėjui: visos investicinės pajamos ar visas nuostolis, gauti investuojant lėšas pagal Draudėjo pasirinktas investavimo kryptis, atitinkamai keičia investicinių vienetų kainą, kuri gali tiek didėti, tiek mažėti.

Kiekvienas investicinis veiksmas yra susijęs su rizika, t.y. galimais nuostoliais ar nepateisintais lūkesčiais.

Ankstesnio laikotarpio investavimo rezultatai negarantuoja pajamų ateityje.

Ankstesnio laikotarpio investicijų vertės pokyčiai nebūtinai rodo būsimus vertės pokyčius.

Investavimas negarantuoja investuotų lėšų vertės išsaugojimo.

Draudėjas yra atsakingas už priimtus sprendimus, todėl prieš sudarydamas investicinio draudimo sutartį ar pasirinkdamas investavimo kryptis privalo:
- išsamiai ir atsakingai susipažinti su taikytinomis draudimo taisyklėmis (Bendrosiomis draudimo sąlygomis, Specialiosiomis sąlygomis), taikomais Mokesčiais ar kitais atskaitymais (Kainynu), investavimo krypčių apžvalgomis, investicinio draudimo sutarčių administravimo tvarka bei kitomis draudimo sutarties sąlygomis;
- įvertinti visą aukščiau nurodytą investavimo riziką, o esant poreikiui - konsultuotis su ekspertais.

Investicinio fondo valdytojas ir Draudikas nėra atsakingi už investavimo krypties investicinių vienetų vertės pokyčius. Draudikas siekia maksimaliai užtikrinti pateikiamos informacijos patikimumą, tačiau už informacijos, kurią parengė investicinio fondo valdytojas, išsamumą ir teisingumą, neatsako.