Trend Fox II (New Horizons) duomenys nuo 2021-11-09 iki 2016-04-02 uždaryti  
nuo      iki    

Paskutinės dienos pajamingumas išrinktajam periodui (2016-04-02)
  Nuo paskutinės kainos 1 mėn. 3 mėn. 6 mėn. 9 mėn. Nuo metų pradžios 1 metai 2 metai 1 3 metai 1 Nuo veikimo pradžios 1 Išrinktas periodas
  0,0% -0,4% -0,8% -0,5% -1,6% -0,8% -2,3% 0,1% 0,1% 0,3% -
  1 - % per metus

Visa pateikta informacija apie investicinius produktus negali būti interpretuojama kaip rekomendacija, pasiūlymas ar raginimas sudaryti draudimo sutartį ir/ar pasirinkti konkrečias investavimo kryptis.

Visa investavimo rizika tenka Draudėjui: visos investicinės pajamos ar visas nuostolis, gauti investuojant lėšas pagal Draudėjo pasirinktas investavimo kryptis, atitinkamai keičia investicinių vienetų kainą, kuri gali tiek didėti, tiek mažėti.

Kiekvienas investicinis veiksmas yra susijęs su rizika, t.y. galimais nuostoliais ar nepateisintais lūkesčiais.

Ankstesnio laikotarpio investavimo rezultatai negarantuoja pajamų ateityje.

Ankstesnio laikotarpio investicijų vertės pokyčiai nebūtinai rodo būsimus vertės pokyčius.

Investavimas negarantuoja investuotų lėšų vertės išsaugojimo.

Draudėjas yra atsakingas už priimtus sprendimus, todėl prieš sudarydamas investicinio draudimo sutartį ar pasirinkdamas investavimo kryptis privalo:
- išsamiai ir atsakingai susipažinti su taikytinomis draudimo taisyklėmis (Bendrosiomis draudimo sąlygomis, Specialiosiomis sąlygomis), taikomais Mokesčiais ar kitais atskaitymais (Kainynu), investavimo krypčių apžvalgomis, investicinio draudimo sutarčių administravimo tvarka bei kitomis draudimo sutarties sąlygomis;
- įvertinti visą aukščiau nurodytą investavimo riziką, o esant poreikiui - konsultuotis su ekspertais.

Investicinio fondo valdytojas ir Draudikas nėra atsakingi už investavimo krypties investicinių vienetų vertės pokyčius. Draudikas siekia maksimaliai užtikrinti pateikiamos informacijos patikimumą, tačiau už informacijos, kurią parengė investicinio fondo valdytojas, išsamumą ir teisingumą, neatsako.