Jūsų naudojama naršyklė nėra palaikoma šiame puslapyje

Šiuo metu Jūs naudojate nepalaikomą naršyklę Prašome instaliuoti vieną iš daugelio palaikomų naršyklių Uždaryti šį langą Dėmesio! Uždarius šį langą sistema bandys funkcionuoti, tačiau tikėtina, jog neveiks net ir kritinio lygio sistemos funkcionalumas

Prašymo pateikimas prisijungiant per el. bankininkystės sistemą

Naudojant prisijungimus per el. bankininkystės sistemą, turėsite galimybę greičiau ir patogiau pateikti prašymą sveikatos draudimo išmokai gauti. Prisijungus per el. bankininkystės sistemą, formos laukai apie apdraustą asmenį automatiškai užsipildys ir Jums nereikės jų pildyti rankiniu būdu. Sistema automatiškai suskaičiuos pateikiamų čekių ir bendrą sumą. Pateikus Prašymą nurodytu el. paštu gausite patvirtinimą apie pateikto prašymo registraciją sistemoje, taip pat bus nurodytas ir prašymo registracijos numeris.
Naudokitės saugiais prisijungimais per el. bankininkystės sistemą.
Pasirinkite prisijungimo būdą

Prašymo pateikimas neprisijungiant per el. bankininkystės sistemą

Asmens kodas:
Kortelės numeris: